Maarakennusalan kustannukset laskivat elokuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2014 elokuusta vuoden 2015 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -14,9 prosentista kalliorakenteiden 2,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,2 -2,5
Pohjarakenteet 109,9 0,5
Maarakenteet 111,4 -1,4
Kalliorakenteet 116,4 2,0
Päällysteet 99,7 -14,9
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 -0,6
Betonirakenteet 115,9 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 105,9 -0,7
Murskaustyöt 1) 109,0 -2,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,1 -0,5
Ratojen ylläpito 1) 111,1 -0,7
Ylläpito yhteensä 1) 112,0 -0,4

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden elokuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus