Maanmittauslaitos: Korkeusulottuvuus kiinteistöille vuonna 2017

print_LBwdrpapVO

Esimerkiksi Keski-Pasilan tornitalojen kaltaiset rakennuskompleksit voisivat jatkossa koostua korkeussuuntaankin useista kiintestöistä. Havainnekuva Keski-Pasilan tornitaloista. Kuva: YIT

Maanmittauslaitos ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön keskusta-alueiden rakennuskompleksien hallinnoinnin helpottamiseksi. Tavoitteena on, että vuonna 2017 esimerkiksi kauppakeskus voisi koostua maanpinnan ylä- ja alapuolella olevista erillisistä kiinteistöistä.

”Nykyisin tontit merkitään rekistereihin maanpinnan tasossa. Ehdotamme, että myös korkeussuunnassa voisi olla useita kiinteistöjä”, kertoo kehitysjohtaja Pekka Halme Maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitos tavoittelee muutoksella paremmin todellisuutta kuvaavia kiinteistöjä ja niiden omistustietoja. Myös kiinteistöverotuksen kohdentaminen tehostuisi.

Eroon laajoista hallinnanjakosopimuksista

Uudistuksen avulla suuriin rakennushankkeisiin olisi helpompi saada rahoitusta.

”Nykyisin monen omistajan yhteisessä hankkeessa joudutaan tekemään monimutkaisia hallinnanjakosopimuksia”, toteaa Pekka Halme.

Tavallisiin maanomistajiin tai kerrostaloasujiin lainsäädännön muutoksella ei olisi vaikutusta, sillä perinteiset kiinteistöt tulisivat olemaan pääsääntö jatkossakin.

”Ruotsissa kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen on ollut mahdollista vuodesta 2004 alkaen. Siellä kolmiulotteisia kiinteistöjä on noin tuhat”, Halme sanoo.

Maanmittauslaitokselta raportti ministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maanmittauslaitos ovat selvittäneet kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista vuodesta 2006 alkaen.

Tammikuussa 2015 Maanmittauslaitos luovutti selvitysraportin maa- ja metsätalousministeriölle, joka jatkaa tarpeellisten lakimuutosten valmistelua. Samanaikaisesti Maanmittauslaitos alkaa selvittää käytännön toteutusta.

Maanmittauslaitos valmistautuu siihen, että kolmiulotteisen kiinteistön voisi muodostaa vuoden 2017 alusta alkaen.