Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan asuinaluetta 4 500 asukkaalle

7d8ad516-9053-4f39-901c-b56cbad34cb6-main_image

Havainnekuva Maaliikennekeskuksen ideasuunnitelmasta. Kuva: arkkitehtitoimisto Ajak

Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500.

Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakentamista. Asuinrakennukset muodostaisivat umpikortteleita, joiden sisään jäisi avoimia ja yhtenäisiä pihoja. Talot olisivat pääosin 5–6-kerroksisia. Autopaikat sijoittuisivat osittain pihakansien alle ja osittain pysäköintitaloihin.

Alueen palvelut ja liikkeet keskittyisivät alueen keskellä olevan toriaukion ympärille rakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Työpaikkarakennukset sijoittuisivat alueen eteläreunaan. Alueen pääkadulle varataan tila raitiotielle.

Asuinalueen ja Keskuspuiston väliin rakennettaisiin puisto, johon tulisi tilaa oleskelulle, leikkipaikalle ja lähiliikunnalle. Kaavassa on varauduttu myös koulun ja päiväkodin rakentamiseen.

Metsäläntien eteläreunassa kulkeva suurjännitejohto siirrettäisiin tien keskelle, jotta sen suoja-alueet eivät rajoita uutta rakentamista.

Luonnos kommentoitavana verkossa

Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnosta voi kommentoida 30. lokakuuta asti osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut. Suunnitelmaan voi tutustua 12.–30. lokakuuta myös muun muassa Pasilan kirjastossa, Rautatieläisenkatu 8.

Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaluonnosta marraskuussa. Luonnos toimii tontinluovutuskilpailun lähtökohtana, ja lopullinen kaavaehdotus laaditaan yhteistyössä alueelle valittavien kolmen toteuttajan kanssa. Kaavaehdotus on tarkoitus tuoda lautakunnan käsittelyyn vuoden 2016 lopulla.

Aiemmasta suunnitteluvaiheesta saadun palautteen pohjalta kaavaluonnokseen on lisätty enemmän rakentamista ja raitiotievaraus, toimitilojen määrää on vähennetty ja asumista puolestaan lisätty ja erilliset puistotaskut on muutettu yhdeksi yhtenäiseksi puistoksi.