Luvattomat nosturitarkastukset johtivat sakkoon ja menettämisseuraamukseen

Keskisuomalaisen yrityksen toimitusjohtaja tuomittiin 2.6.2015 Keski-Suomen käräjäoikeudessa kymmeneen päiväsakkoon työturvallisuusrikkomuksesta ja velvoitettiin korvaamaan asian todistelukustannukset valtiolle. Toimitusjohtajan nykyisten ansiotulojen perusteella sakkorangaistuksesta kertyi hänelle maksettavaa 890 euroa. Yritys tuomittiin rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä maksamaan valtiolle 2.900 euron suuruinen menettämisseuraamus.

Työturvallisuusmääräysten mukaan tietyn kokoluokan ylittäville työvälineille kuten teollisuus- ja kuormausnostureille ja auto- ja henkilönostimille suoritettavat käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on voinut tehdä 1.1.2012 alkaen vain akkreditoidun sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija, jonka on tarvittaessa esitettävä todistus pätevyydestään.

Työsuojeluviranomaisen tekemissä selvityksissä kävi ilmi, että yrityksen toimitusjohtaja oli helmikuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana tehnyt määräaikaistarkastuksia kolmen asiakasyrityksen kuormausnostureille ilman hänelle myönnettyä sertifikaattia.

Toimitusjohtajan mukaan määräaikaistarkastuksia oli tehty vakiintuneesti jo pitemmän aikaa osana nostureiden huolto- ja korjaustoimintaa eikä määräaikaistarkastuksista oheispalveluina ollut edes laskutettu erikseen. Toimitusjohtajan mielestä hän ei ollut tiennyt kyseisestä lainmuutoksesta eikä hänelle ollut siitä tiedotettu. Saatuaan tiedon asiasta hän oli lopettanut tarkastusten tekemisen kyseisille laitteille.

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää Suomessa sertifikaatit nostolaitetarkastajille, jotka se on todennut päteviksi. Pätevyystodistuksen saadakseen hakijan, jolla on oltava nostolaitteista useiden vuosien kokemus, on käytävä Ammattienedistämislaitoksen AEL:n järjestämä kolmen päivän pituinen tarkastajakurssi ja suoritettava tarkastajan tutkinto. Todistajana kuullun asiantuntijan mukaan AEL:n kurssin ja tutkinnon suorittamisen ja sen jälkeisen sertifioinnin hinta on nykyisin 2.900 euroa. Sertifiointi on uusittava kolmen vuoden välein ja uusintamaksu on noin 300 euroa.

Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi, että teko oli tehty huolimattomuudesta ja että yritys oli säästänyt kustannuksia kun tarkastuksia oli suoritettu ilman vaadittavaa lupaa. Vaadittavan pätevyystodistuksen hankkimisen laiminlyönnillä yritykselle oli aiheutunut 2.900 euron suuruinen kustannussäästö.