L&T mukana rakentamassa Kakolan uutta aikaa puhdistamalla alueen maaperää

Verkaranta Kiinteistöt Oy on ostanut Turussa Kakolan entisen vankila-alueen ja ryhtyy kunnostamaan siitä uutta korttelialuetta, jolle tulee asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja. L&T osallistuu alueen kunnostukseen puhdistamalla vuosien saatossa pilaantunutta maaperää.

1800-luvun puolivälistä lähtien käytössä olleella Kakolan alueella on ollut monenlaisia vankilaan liittyviä toimintoja, muun muassa metalli- ja puutyöverstaita sekä maalaamoita, keittiö, pesula ja poliklinikka. Lisäksi alueella on ollut erilaisia varastoja sekä pieniä huoltamoita. Vaikka toiminnasta syntyvät jätteet on toimitettu käsiteltäväksi muualla, maaperään on vuosien mittaan kertynyt betonin- ja tiilenkappaleita sekä metallipurua.

Lassila & Tikanoja puhdistaa Kakolan maaperää kuljettamalla alueelta pois arviolta 30 000 tonnia eli noin 750 rekkakuormallista pilaantuneita maita.

”Lähtökohtaisesti kaivantoja ei ole tarve uudisrakentamisen vuoksi täyttää tässä yhteydessä. Mikäli joitain alueita kuitenkin joudutaan täyttämään, täyttömaana käytämme ensisijaisesti alueen omaa pilaantumatonta maa-ainesta. Näin pystymme toimimaan kustannustehokkaasti ja vähentämään luonnonvarojen käyttöä sekä kuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia”, kertoo liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen Lassila & Tikanojalta.

Pilaantuneet maat kuljetetaan pääosin L&T:n käsittelykeskeskukseen Uuteenkaupunkiin. Rekkaliikenteen lisäksi kunnostustöistä aiheutuu jonkin verran kaivuumelua. Työt käynnistyivät joulukuussa ja ne valmistuvat kesään mennessä.

Kakolaan rakennetaan asuin- ja liikekortteleita

Kunnostuskohteena olevalla Turun Kakolanmäen alueella sijaitsee useita rakennuksia, joista vanhimmat ovat peräisin 1850-luvulta ja monet niistä ovat suojeltuja. Vankilatoiminta alueella loppui vuonna 2007, minkä jälkeen alue on ollut käyttämättömänä.

”Kakola on historiansa vuoksi joutunut kärsimään epätietoisuudesta, väärinkäytöstä, ilkivallasta ja rohkeuden puutteesta. Mielestämme on aika saattaa alue uuteen arvoiseensa aikaan”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Olli Ojala Verkaranta Kiinteistöistä.

Kakolan rakennuksissa on tarkoitus säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa. Muurien sisäpuolelle Verkaranta Kiinteistöt on suunnitellut asumista, julkisia palveluja, liiketiloja sekä asumista palvelevia toimintoja. Muurien ulkopuolelle rakennetaan uusia asuntoja. Alue valmistuu käyttöön vaiheittain 2020 alkupuoleen mennessä.

www.kakola.fi