LOVIISAN BIOLÄMPÖLAITOKSEN PERUSKIVI MUURATTU

Laitoksen toimittaa Porvoon Energia Oy:lle avaimet käteen -periaatteella KPA Unicon Oy

Porvoon Energia lisää kaukolämmön tuotantokapasiteettiaan Loviisassa uudella nykyistä lämpölaitosta suurempitehoisella laitoksella, jonka peruskivi muurattiin maanantaina 14. syyskuuta. Uusi laitos nostaa uusiutuvan polttoaineen osuuden kaukolämpötuotannossa nykyisestä noin 70 prosentista yli 90 prosenttiin.

KPA Unicon Oy:n toimittama 10 MWth-tehoinen kattilalaitos tulee käyttämään polttoaineena kotimaisia puupohjaisia polttoaineita kuten kuorta ja haketta. Laitos rakennetaan nykyisen puupolttoaineita käyttävän noin 7 MWth-tehoisen laitoksen viereen Loviisan teollisuusalueen Urakoitsijantiellä. Uusi laitos tulee olemaan jatkossa Loviisan kaukolämpöverkon päätuotantolaitos. Vanha laitos jää myös tuotantoon, mutta toimii avustavana laitoksena. Varaöljykattiloiden käyttöä Porvoon Energia pyrkii vähentämään.

KPA Uniconin avaimet käteen -toimitus sisältää prosessilaitteet, Unicon Biograte -polttotekniikan, rakennukset, asennustyöt, laitoksen käyttöönoton ja käyttökoulutuksen. Laitos luovutetaan Porvoon Energialle huhtikuussa ensi vuonna.

Osapuolet ovat sopineet myös viiden vuoden huoltosopimuksesta, jonka avulla pystytään paremmin ja ennustavammin suorittamaan laitoksen vaatimat huoltotoimenpiteet ja pitämään huoli laitoksen korkeasta käytettävyydestä.

Huoltosopimus on esimerkki elinkaarikustannusajattelusta, joka on noussut merkittävään rooliin laitoshankinnoista päätettäessä”, Porvoon Energian kehitysjohtaja Jukka Rouhiainen kertoo. Hänen mukaan tärkeimmät syyt KPA Uniconin valintaan laitostoimittajaksi olivat kuitenkin tarjotun ratkaisun soveltuvuus, käyttöajan tuotantokustannukset ja hankintahinta.

KPA Unicon toteuttaa vastuullisia energiaratkaisuja, joissa korostuu korkea energiatehokkuus, matalat päästöt ja alhaiset elinkaarikustannukset. Loviisan uusi biolämpökeskus käyttää polttoaineenaan kotimaisia, uusiutuvia polttoaineita alhaisin käyttökustannuksin. Laitostoimittajana haluamme lisäksi olla varmistamassa laitoksen korkeaa käytettävyyttä, ja tämän olemme sopineet huoltosopimuksessa, jonka myötä tulemme tekemään tiiviisti yhteistyötä Porvoon Energian kanssa varsinaisen projektitoimituksen jälkeenkin”, sanoo KPA Uniconin myyntijohtaja Teemu Koskela

Porvoon Energian suuruusluokaltaan noin seitsemän miljoonan euron investointi tonttilaajennuksineen ja -järjestelyineen mahdollistaa myös kaukolämmön jakeluverkon laajentamista Loviisassa.

Tulemme kytkemään Valkon paikallisverkon pääjakeluverkkoon. Myöhemmin saattaa tulla ajankohtaiseksi laajentaa verkkoa myös uusiin alueisiin”, Porvoon Energian lämpö- ja tuotantopäällikkö Ari Raunio sanoo.

Porvoon Energia vastaa kaukolämmön tuotannosta ja toimittamisesta sekä Loviisassa että Porvoossa. Loviisassa kaukolämpöverkon pituus on noin 30 km ja lämpöasiakkaita lähes 300.

Porvoon Energia Oy on Porvoon kaupungin omistaman Porvoon Energia -konsernin emoyhtiö, johon kuuluu myös tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy. Emoyhtiö vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön ja maakaasun myynnistä ja jakelusta, sähkön myynnistä sekä konsernin hallinnosta. Tytäryhtiö huolehtii sähköverkostosta ja -siirrosta. Urakointipalvelut muodostavat yhtiön toisen liiketoiminta-alueen, käsittäen mittarikeskusten ja liittymäjohtojen myynnin, tie- ja katuvalaistustoiminnan sekä tele- ja sähköverkkojen yhteisrakentamisen. Konsernin palveluksessa on 100 henkilöä.

KPA Unicon Oy on suomalainen energiateknologiaa toimittava yritys, joka on erikoistunut räätälöityjen ja moduulirakenteisten kattilalaitosprojektien toimittamiseen. Yhtiön ratkaisut hyödyntävät niin biopolttoaineita kuin fossiilisiakin polttoaineita. Noin 170 henkilöä työllistävän yrityksen päätoimipaikat sijaitsevat Pieksämäellä ja Kiuruvedellä.