Lisää läpinäkyvyyttä rakennusalalle. RALA ryhtyy julkaisemaan yritysten saamaa palautetta

Rakentamisen Laatu RALA ry ryhtyy julkaisemaan keräämäänsä palautetta asiakasyritystensä rakennushankkeista. RALA kerää jatkuvasti palautetta kaikkien RALA-pätevien yritysten uusista referenssikohteista RALA-projektipalautteen avulla. Tätä yritysten saamaa palautetta ryhdytään julkaisemaan yrityksen pätevyystietojen yhteydessä RALAn internetsivuilla. Nyt on myös mahdollista antaa palautetta RALA-päteville yrityksille suoraan RALAn nettisivujen kautta.

Tiedot julkaistaan yhteenvetoraporttina, jossa on koosteraportti kaikista yrityksen saamista palautteista sekä raportti 12 viime kuukauden osalta. Kaikkien kysymysten keskiarvon lisäksi yhteenvedossa on palautteiden keskiarvot kuudelta eri osa-alueelta: projektinhallinta, yhteistyö, henkilöstö, ympäristö ja turvallisuus, viimeistely ja luovutus sekä tavoitteiden toteutuminen.

RALA kysyy parhaillaan asiakasyrityksiltään lupaa yrityksen palautteen julkaisemiseen. Palaute on julkinen ja nähtävissä RALAn internetsivuilla heti, kun yritys on antanut luvan sen julkaisemiseen.

RALA on kerännyt projektipalautetta vuodesta 2008 alkaen rakennushankkeen eri osapuolilta. Kaikkiaan järjestelmässä on yhteensä yli 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli 8 000 palautetta. RALA-päteviä yrityksiä on lähes 1 300.

”Keräämme palautetta mittavia määriä, ja nyt haluamme saada myös tämän tiedon kaikkien nähtäväksi ja hyödynnettäväksi. Uskon, että tällä tavoin lisäämme koko rakennusalan läpinäkyvyyttä”, sanoo RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman.

”Palautteen saaminen on mielestämme erittäin tärkeää ja myös silloin, kun se on kriittistä. Saamamme palautteen avulla meillä on mahdollisuus kiinnittää huomiota niihin asioihin, joissa meillä on kehitettävää. Käsittelemme saamaamme palautetta myös omassa organisaatiossamme. Mielestämme olisi tärkeää huomioida palaute jollakin tavalla, kun arvioidaan urakoitsijan soveltuvuutta uusiin samantyyppisiin hankkeisiin”, sanoo johtaja Tapio Leinonen Terramare Oy:stä.

Terramare Oy on kerännyt palautetta projekteistaan RALA-projektipalautteen avulla vuodesta 2008 alkaen.