Lisää biokaasua Suomeen Ekokemin Kiertotalouskylän jätteistä – Gasum ja Biotehdas yhteistyöhön biokaasun tuottamisessa

b1be81d7-d4e8-48e6-b4ed-e55af76a8437-main_image

Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään, liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken. Vuonna 2016 valmistuvan Riihimäen biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantopotentiaali 50 GWh:ta vastaa 4 500 auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Kiertotalouskylässä tuotettu uusiutuva ja kotimainen biokaasu on käytettävissä helposti kaasuverkoston alueella.

Ekokemin Riihimäellä sijaitsevassa Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteet kiertävät Ekojalostamon, muovijalostamon ja biojalostamon kautta. Kiertotalouskylä valmistuu vuoden 2016 lopulla. Rakennusvaiheessa Kiertotalouskylä työllistää noin 100/120–160 henkilötyövuoden verran ja valmistuessaan noin 20–30 henkilöä, joista 4–6 biokaasun tuotantolaitoksessa.

”Riihimäen Kiertotalouskylä on Suomen ensimmäinen konkreettinen askel kohti kiertotaloutta. Kylään toimitettavista jätteistä jalostetaan uusiomuoveja, rakennusmateriaaleja, kaukolämpöä, sähköä ja nyt myös Gasumin myötä Biotehtaan biojalostamossa biokaasua. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste on jo 50 prosenttia ja hyötykäyttöaste noin 98 prosenttia, sanoo Ekokemin strategiajohtaja Mari Puoskari.

Biokaasun tuotantolaitoksessa kaasun valmistuksesta vastaa Biotehdas ja biokaasun jalostuksesta sekä kaasuverkostoon syötöstä Gasum. Jalostuslaitoksen lisäksi Gasum rakentaa paikalle liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken. Jalostuksen myötä biokaasusta tulee ominaisuuksiltaan täysin maakaasua vastaavaa. Biotehtaan ja Gasumin investoinnin myötä uusiutuva ja kotimainen biokaasu voidaan syöttää Ekokemin Kiertotalouskylästä verkkoon suoraan eri asiakkaiden käyttöön, kuten liikenteeseen, lämmöntuotantoon, teollisuuden prosesseihin, kiinteistöjen lämmitykseen ja kaasuliesiin. Investoinnin myötä Gasumin kaasuverkkoon syötettävän biokaasun vuotuinen volyymi kasvaa nykyisestä merkittävästi noin 130 gigawattituntiin.

”Haluamme viedä suomalaisen biojätteen käsittelyn kestävälle pohjalle, lisätä biokaasun käyttöä ja edistää kiertotaloutta. Yhteistyömme Gasumin kanssa avaa mahdollisuuksia tarjota biokaasua useammille kohderyhmille, etenkin liikennekäyttöön. Biokaasu on myös osa Suomen uusiutuvan energian tuotantotavoitetta. Suomen on vuonna 2020 tuotettava 38 prosenttia energiastaan uusiutuvilla energiamuodoilla”, sanoo Biotehtaan toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

”Yhteistyö Riihimäen Kiertotalouskylässä Ekokemin ja Biotehtaan kanssa on oiva esimerkki ja merkittävä askel eteenpäin biokaasumarkkinan kehityksessä. Hanke mahdollistaa biokaasun valmistuksen uudenlaisesta raaka-ainepohjasta. Riihimäen tuotantolaitos vahvistaa suomalaisen biokaasun roolia kiertotalouteen pohjautuvissa konsepteissa ja lisää merkittävästi asiakkaille tarjottavaa biokaasuvolyymia. Investointi mahdollistaakin biokaasun tarjoamisen entistä useammille asiakkaille”, sanoo Gasuminbiokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Biokaasu on aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu suomalainen biopolttoaine.