Liikenneviraston tutkimista silloista löytyi lujuuspuutteita

Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita.

Sillat sijaitsevat eri puolella Suomea. Jokaisesta sillasta otettiin 6 näytettä, joista tutkittiin puristuslujuus ja tiheys sekä tehtiin 2 optista ilmahuokosanalyysiä.

Tutkimuksessa selvisi, että 6 siltaa ei täytä lujuuden osalta vaatimuksia. Sillat ovat Autovarikon silta, Tampere, Veitikan risteyssilta, Rovaniemi, Suopellonpolun alikulkukäytävä, Oulu, Niemenrannan alikulkukäytävä, Oulu, Västersundomin risteyssilta A, Vantaa sekä Takamäen risteyssilta, Seinäjoki.

Lista tarkastetuista silloista

Ongelmasilloissa ei ole selvää yhteistä nimittäjää betonin toimittajan, urakoitsijan tai siltatyypin osalta.

Lujuuspuutteet vaikuttavat sillan käyttöikään

Henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten on turvallista käyttää siltoja.

Lujuuspuutteet näkyvät sillan lyhentyneenä käyttöikänä, joka suunnitellaan 100 vuodeksi.

Tutkimukset jatkuvat

Seuraavaksi selvitetään siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet sekä laajennetaan otantaa.

Liikennevirasto käy alkuvuodesta läpi lisää vuosina 2011-2016 rakennettuja siltoja. Lisäksi näytteenottoa laajennetaan 5-10 vuotta vanhoihin siltoihin. Aikahaarukan laajentamisella saadaan selvyyttä eri lisäaineiden vaikutuksista.

Lisätutkimusten tulokset sekä toimenpidesuunnitelmat selviävät alkuvuodesta 2017. Tehostettua laadunvalvontaa rakennettavien siltojen osalta jatketaan toistaiseksi.

Yksiselitteistä syytä lujuuspuutteisiin ei ole vielä selvinnyt.