Lauritsalan uuden koulun rakentaminen alkaa maaliskuun loppupuolella – uusi koulurakennus valmistuu marraskuussa 2021

Havainnekuva Lauritsalan uusi koulu. Kuva arkkitehtitoimisto Perko ja YIT

Lauritsalan uuden koulun rakentaminen alkaa maaliskuun loppupuolella. Uusi koulu rakennetaan vanhan Luukkaan koulun rakennusalueelle. Se toteutetaan elinkaarimallilla, jossa YIT Suomi Oy vastaa rakentamisesta, rakennusinvestoinnista ja lisäksi rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava kouluhanke Lappeenrannassa.

Työt aloitetaan maanantaina 16.3. työmaa-alueen raivauksella ja aitauksella. Varsinaiset maanrakennustyöt aloitetaan maaliskuun lopulla, rakennuksen perustustyöt huhtikuussa ja rakennuksen runkotyöt toukokuussa 2020.  Runkotyöt valmistuvat syyskuun lopulla 2020. Uusi koulurakennus valmistuu marraskuussa 2021 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2022. Ulkopuoliset piha- ja leikkialueet puolestaan tullaan saattamaan valmiiksi heinäkuussa 2022.

Rakennustöitä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–15.30. Työmaalla pyritään toimimaan niin, että työskentelystä syntyisi mahdollisimman vähän haittaa ja häiriöitä ulkopuolisille. Kaupunki opastaa, kuten kaikkien työmaiden kohdalla, asukkaita ja varsinkin perheen pienimpiä noudattamaan erityistä varovaisuutta kulkiessaan työmaan lähettyvillä.