Laiminlyönnit rakennustyössä toivat sakot vastaavalle mestarille

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajana toimineen yrityksen vastaavan mestarin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön osalta yhteisösakko jätettiin tuomitsematta kohtuusperusteella. Käräjäoikeus julisti tuomionsa 27.5.2015.

Tapauksessa käsiteltiin Hämeenlinnassa uudisrakennustyömaalla havaittuja puutteita rakennustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksilla havainnut muun muassa, että viikoittaiset kunnossapitotarkastukset oli laiminlyöty, katolla tehtiin asennustyötä ilman putoamissuojausta ja työmaalla ei käytetty kypärää eikä heijastavaa varoitusvaatetusta. Tarkastaja oli useilla tarkastuskäynneillä antanut päätoteuttajalle toimintaohjeita, mutta päätoteuttaja ei ollut ryhtynyt toimiin puutteiden korjaamiseksi esimerkiksi putoamissuojauksen ja henkilökohtaisten suojainten käytön osalta.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaavan mestarin menettely täyttää työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön. Oikeus toi esiin, että työturvallisuusrikos ei edellytä seurausta, kuten työtapaturman sattumista tai vaaratilannetta. Kyse ei ollut oikeuden mukaan yksittäisestä ja vähäisestä rikkomuksesta vaan työturvallisuusrikoksesta.

Työsuojelulakimies Tanja Välke Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista laadittava rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen edellyttämät suunnitelmat kirjallisesti ja pidettävä ne ajan tasalla. Jos työtä tehdään yli kahden metrin korkeudessa, tulee päätoteuttajan laatia putoamissuunnitelma ja huolehtia putoamissuojauksesta.