:KUOPIO: Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjoukset hyväksytty

image001

Maljalahden myynnissä olleista kahdesta rantakerrostalotontista tuli tarjouksia määräaikaan mennessä kolmelta rakennusliikkeeltä. Kaupunki hyväksyi parhaimpina tarjouksina Lujatalo Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n tekemät tarjoukset.

Lujatalo Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa edetään esisopimusvaiheeseen. Esisopimusvaiheen aikana tonteista laaditaan toteutussuunnitelmat ja lopulliset tonttikaupat tehdään vuoden loppuun mennessä.

Tonttikauppojen toteuduttua ensimmäisen rantakerrostalokorttelin kaikki tontit on myyty. Tulevina vuosina Maljalahdesta tulee rantakerrostalotontteja myyntiin viereisestä korttelista.

– Maljalahteen saadaan lisää uusia koteja. Rakentajille tällä on työllistävä vaikutus ja kaupungille ovat tärkeitä myös tonteista saatavat myyntitulot, sanoo kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen.

– Maljalahden rantakerrostalotonttien ensimmäinen Lujatalo Oy:n rakentama Asunto Oy Kuopion Majakka on jo valmistunut ja toinen Asunto Oy Kuopion Reimari on rakenteilla. Kolmannen kohteen suunnittelu käynnistyy pian ja tuo jatkoa laadukkaiden ja korkeatasoisten Luja-kotien sarjaan alueella, kertoo Lujatalo Oy:n aluejohtaja Heikki Jalkanen.

– Haluamme olla rakentamassa Kuopioon monipuolisesti koteja ja urakkakohteita. Olemmekin saaneet vankan jalansijan täällä Kuopiossa ja jatkamme suunnitelman mukaisesti kasvu-uralla. Tämä tontinhankinta vahvistaa osaltaan valoisia tulevaisuuden näkymiämme. Jatkosuunnittelu Maljalahden osalta käynnistetään heti. Tähän tulee tasokkaita koteja todella hyvälle paikalle, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n aluejohtaja Risto Pekkarinen.

Tulevissakin kohteissa toteutetaan korkealaatuista arkkitehtuuria ja rakentamista. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteystyössä kaupungin suunnitteluohjaustyöryhmän ja rakennuttajien kesken.