Kulosaaren metrosiltaa vahvistetaan

9b5d79f5-8f34-4c04-8903-d4f3f22243f0-main_image

Metro Kulosaaren sillalla. Kuva HKL, Markku Laaksonen.

Kulosaaren metrosilta peruskorjataan ja sen rakennetta ja kantavuutta tullaan vahvistamaan, jotta sillan rakenne pysyy jatkossakin hyvässä kunnossa ja sillan käyttöikää saadaan lisättyä.

Kulosaaren metrosilta on rakennettu vuonna 1973, ja sen rakenteissa on käytetty KA-jännemenetelmää. Kyseisellä jännemenetelmällä on todettu olevan kohonnut vaurioitumisriski korroosioalttiissa olosuhteissa. Silta korjataan nyt ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

– Siltaa on tutkittu useilla menetelmillä, ja lisäksi siltaan on lisätty reaaliaikainen monitorointijärjestelmä taipumien seuraamiseksi. Näiden mukaan sillassa ei ole havaittu välitöntä korjausta vaativia vaurioita. Haluamme kuitenkin varmistaa jatkossakin turvallisen liikennöinnin sillalla, minkä vuoksi silta tullaan vahvistamaan teräspalkeilla, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Sillan peruskorjauksen on suunniteltu alkavan mahdollisimman pian hankepäätöksen hyväksymisen jälkeen, jotta työt saadaan sovitettua Kalasatamaan rakentuvan kauppakeskuksen rakennustöihin.

Sillan kantavuutta vahvistetaan kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, jotka tuetaan betonisilla tukirakenteilla. Työ tehdään sillan alla, joten peruskorjauksella ei ole vaikutusta metroliikenteeseen.

Peruskorjauksen kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa. HKL:n johtokunta päättää sillan peruskorjauksen hankesuunnitelmasta torstaina 3.3. Tämän jälkeen asia menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Jos rakennustyöt päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti, valmistuu sillan peruskorjaus kesällä 2017.