Kouvolan Brankkarin alueen arkkitetuurikilpailu on ratkaistu

PERSPEKTIIVI_kapy

Kouvolan Brankkarin alueen arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistettiin 4.12.2014. Palkintolautakunta valitsi voittajaksi työn nimimerkillä “Käpy”, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimisto Häkli Ky / työyhteenliittymä 4M Helsingistä. Kilpailutyöt ovat nähtävillä Yhteisöllisessä työtilassa Viiraamossa (Kauppalankatu 4, 2. kerros) 19.12.2014 asti.

Kouvolan Asunnot Oy järjesti syksyllä 2014 yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun Kouvolan ydinkeskustan itäreunalla sijaitsevan Brankkarin alueen asemakaavan muutoksen pohjaksi. Kilpailun tarkoituksena on suunnitella Brankkarin rakennusten ja Hallituskadun välissä olevalle pysäköintialueelle puurakenteinen asuinkerrostalo. Lisäksi kilpailulla haetaan ideoita Brankkarin rakennusten kehittämiseksi sekä vanhan kaupungintalon ns. Tuulensuojan ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Tavoitteena on käynnistää voittajatyön pohjalta alueen jatkosuunnittelu ja asemakaavan muutos.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaiseen suppeaan kutsukilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa, jotka olivat Arkkitehtitoimisto Häkli Ky / työyhteenliittymä 4M, Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy sekä POOK Arkkitehtitoimisto Oy. Kilpailijoille annettiin 20.8. ja 22.10.2014 välinen aika kilpailutöiden suunnittelulle, minkä jälkeen kilpailun palkintolautakunta arvosteli kilpailutyöt.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Kouvolan Asunnot Oy:n edustajina toimitusjohtaja Auvo Viiru sekä yksikön päällikkö Teija Laukkanen. Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina olivat tekninen johtaja Hannu Luotonen, toimitilajohtaja Timo Oksanen ja kaavoituspäällikkö Hannu Tylli. Kilpailijoiden nimeämänä palkintolautakunnan jäsenenä oli arkkitehti SAFA Mikko Heikkinen. Palkintolautakunnan sihteerinä oli Kouvolan kaupungilta kaavoitusavustaja Anneli Kokkonen.

Kaupunkilaisilla oli myös mahdollisuus osallistua kilpailutöiden arviointiin kaupungin nettisivuille perustetun arviointisivuston kautta. Kilpailutöitä pääsi arvioimaan sanallisesti sekä arvosanoilla asteikolla 1-5. Kilpailutöistä korkeimmat arvosanat saivat nimimerkit “Vaarna” 3,34 pisteellä ja “Käpy” 3,27 pisteellä.

Kilpailualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan itäosassa Hallituskadun ja Tunnelikadun kulmauksessa. Brankkarin alue on ollut keskeinen osa Kouvolan ydinkeskustaa erityisesti 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Alueella sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Hallituskadun ja Tunnelikadun kulmassa sijaitseva “Tuulensuojan” rakennus toimi kauppalan- ja kaupungintalona vuoteen 1968 saakka. Tuulensuojan itäpuolelle rakennettiin vuonna 1941 funkistyylinen paloasema letkunkuivatustorneineen. Paloasemaa laajennettiin vuonna 1948 kauppalan rakennustoimistolla sekä vesilaitoksen työpajarakennuksella. Rakennukset ovat nykyään pääosin kaupungin nuorisotoimen käytössä.

www.kouvola.fi/brankkari