Kivistöstä tulee ihan oikea ekokaupunki

Vantaan asuntomessualueella Kivistössä sanapari kestävä kehitys ei jää vain sananhelinäksi. Ekologisesti kestävä arki on tehty alueella mahdolliseksi monella tapaa.

– Alueen suunnittelussa ja asemakaavoissa on edellytetty rakennusten hyvää ekotehokkuutta ja rakennusmateriaalien kestävyyttä. Esimerkiksi julkisivuilta vaaditaan yli sadan vuoden kestävyyttä, kertoo Kivistön kaavoituspäällikkö Lea Varpanen .

– Messualueelle toteutetun puukerrostalon, PuuMeran, hiilijalanjälki on muun muassa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen sekä materiaalivalintojensa ansiosta alle puolet keskimääräisen kerrostalon hiilijalanjäljestä. Opaali -nimisessä kerrostalossa puolestaan on pystytty kierrätetyillä, ympäristöystävällisillä materiaalivalinnoilla pienentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä. Kohteessa on käytetty kierrätyslasia, hamppubetonia ja osassa julkisivua käsittelemätöntä puuta, Varpanen listaa esimerkkejä.

Hulevedet hallintaan ja auringon energia talteen

Kivistössä hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti. Kvartsijuonenpuiston eteläosaan toteutetaan laaja hulevesien imeytysallas. Altaan rakentaminen alkaa Asuntomessujen jälkeen. Pienimuotoinen imeytysallas löytyy myös Tiikerinsilmän aukiolta.

– Hulevesiä viivytetään ja haihdutetaan luonnonmukaisesti viherkatoilla, joita löytyy niin pientaloista kuin keskustan tulevista pysäköintitaloistakin. Lisäksi pihoilla on erilaisia hulevesien imeytys- ja viivytysaltaita ja kaduilla hulevesiuomia.

Messukohteista löytyy monipuolisesti esimerkkejä uusiutuvan energian käytöstä: aurinkokeräimiä, maalämmön hyödyntämistä sekä kokonaan puulla lämpiävä talo. Aurinkopaneelit tulevat myös Kivistöön vuonna 2016 valmistuvaan palvelurakennukseen, Aurinkokiveen, jossa tulee sijaitsemaan muun muassa alakoulu, päiväkoti ja neuvola.

Energiatehokkuutta alueella edistetään katuvalaistuksenkin kautta, sillä se on toteutettu led-valaisimilla. Lisäksi Kvartsijuonenpuiston valaistuksessa on aikakatkaisin.

Arki sujuu ilman autoakin ja pihoilla viljellään

Kivistön juna-asema ja kattava pyöräteiden verkosto tekevät vähäpäästöisen liikkumisen Kivistössä helpoksi. Alueella onkin haluttu kiinnittää erityistä huomiota julkisen liikenteen sujuvuuteen.

Jätteet Kivistön uusissa keskustakortteleissa, asuntomessualue mukaan lukien, kulkevat maanalaisia putkia pitkin läheiselle jäteasemalle. Tämäkin vähentää osaltaan raskaiden ajoneuvojen liikennettä alueella ja lisää näin myös katujen ja pihojen turvallisuutta.

Kivistön asuntomessualueella on haluttu kannustaa myös kotipihaviljelyyn, ja viherhuoneitakin toteutetaan moneen messukohteeseen.

Messualueella sijaitsevan Kvartsijuonenpuiston luoteisreunalla sijaitsee lisäksi palstaviljelyalue ja omenapuutarha.
– Vaikkapa pysäköintilaitosten katoillakin on mahdollista harrastaa kaupunkiviljelyä, muistuttaa Varpanen.