Kivirakentajat TEM:lle: Jatketaan keskustelua, mutta vältetään ohipuhumista

Valtakunnallisen puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö, Markku Karjalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä syyttää tiedotteessaan betoniteollisuuden väittäneen puurakentamisen saavan miljoonatukia.  Kivirakentajat eli rakennustuoteteollisuuden alla toimivat betoni- ja muuratut rakenteet vastaavat Karjalaiselle toteamalla, että toimiala on koko ajan korostanut ennen muuta tervettä kilpailua rakennusmateriaalimarkkinoilla.

– 9.2. julkaistussa ja keskustelun käynnistäneessä yhteiskannanotossamme peräsimme rakennusmateriaaleille tasapuolista kohtelua todeten, että jos julkista tukea halutaan antaa rakentamiseen, sen tulee kohdistua kaikkiin tasapuolisesti, olipa tuki taloudellista tai alan toimijoiden ohjaamista säädöksillä tai ohjeilla. Miljoonista tai edes sadoista tuhansista euroista emme puhuneet, Betoniteollisuuden toimitusjohtaja Jussi Mattila rauhoittelee.

Mattila korostaa kivirakentajien haluavan keskustella nimenomaan asia- ja faktapohjalta. Hän toivoo, että myös viranomaistahot, kuten TEM osallistuvat aktiivisesti tärkeään keskusteluun, mutta haluaisi välttää turhan ja turhauttavan ohipuhumisen.

– Yksittäisten puheenvuorojen virheellistenkin yksityiskohtien sijasta on tärkeää löytää hedelmällinen vuoropuhelu isosta kuvasta. Aivan kuten Karjalainen itse toteaa, Metsätalouden strategisen ohjelman osana toimii valtakunnallinen puurakentamisohjelma. Tämän suoraan vain ja ainoastaan puurakentamista tukevan ohjelman kustannukset ovat satoja tuhansia euroja Karjalaisen mukaan. Olemme tästä samaa mieltä. Se on konkreettista, syrjivää tukea.

Karjalainen mainitsee kotimaisuuden ja ympäristövaikutukset perusteina puurakentamisen erityiskohtelulle. Mattila vastaa tähän tutkitulla tiedolla. Betonirakentamisen tuotteet valmistetaan Suomessa kotimaisella työvoimalla ja kotimaisista raaka-aineista. Yksityiskohtana hän lisäksi mainitsee, että puukerrostalojen valtarakenteena oleva CLT:ksi kutsuttu puumateriaali puolestaan on tuontitavaraa Itävallasta.

– Ympäristövaikutusten osalta puhutteleva fakta puolestaan on tämä: vaihtamalla kaikkien uusien kerrostalojen rakennusmateriaali betonista puuksi voitaisiin vähentää rakentamisen ilmastopäästöjä Suomessa vain 0,1 %. Samalla kuitenkin kasvatettaisiin merkittävästi rakennusten vuosikymmenten mittaisen käytön ilmastopäästöjä, koska massiiviset betonirakenteiset talot ovat kevyitä ratkaisuja, kuten puutaloja, energiataloudellisempia mm. paremman lämmöntasauskykynsä ansiosta. Tästäkään näkökulmasta syrjivä kohtelu ei siis ole perusteltua, Mattila toteaa.

Keskustelu hyvästä ja kilpailukykyisestä rakentamisesta on jatkossa perustettava tosiasioihin. Mattila haluaakin jatkaa juupas-eipäs -väittelyn sijaan vuoropuhelua esimerkiksi juuri eri rakennusmateriaalien työllisyysvaikutuksista, päästövaikutuksista tai kestävyydestä ja turvallisuudesta.

– Rakentaminen työllistää Suomessa suuren määrän huippuammattilaisia. Sen merkitys koko kansantaloudelle on huomattava. On kaikkien osapuolten etu vaalia tervettä kilpailua, joka johtaa korkeaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Terveeseen kilpailuun eivät kuulu syrjivät tuet, ohjeistukset tai yhteen puumuottiin pakottavat kaavaratkaisut, vaan kaikkien toimijoiden asettaminen samalle viivalle.