Kim Kaskiaro Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtajaksi

Varatuomari Kim Kaskiaro on nimitetty Rakennusteollisuus RT ry:n työmarkkinajohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta nykyisen työmarkkinajohtajan Tapio Karin jäädessä eläkkeelle. Kaskiaro jatkaa myös työtään RT:n Talonrakennusteollisuuden toimialajohtajana.

”Työelämä uudistuu, ja ihmisten ja yritysten tarpeet muuttuvat koko ajan. Työehtosopimusmääräykset ja niiden soveltaminen pitää saada vastaamaan nykyistä paremmin käytännön työntekoa muun muassa paikallisen sopimisen avulla. Haluan entisestään syventää vuoropuhelua neuvottelukumppaneidemme ja muiden liittojen kanssa koko rakennusteollisuuden ja sen käytänteiden kehittämiseksi”, Kim Kaskiaro sanoo.

Kim Kaskiaro on työskennellyt Rakennusteollisuudessa vuodesta 1995 lähtien, jolloin hän aloitti silloisen Rakennusteollisuuden keskusliiton työmarkkinalakimiehenä. Hän on ollut myös Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piirin aluepäällikkönä sekä talonrakennusjaoston vastaavana lakimiehenä. Vuodesta 2006 alkaen Kaskiaro on toiminut liittoyhteisössä toimialajohtajana ja Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtajana.

Työmarkkinajohtajan roolin ohella Kaskiaro jatkaa Talonrakennusteollisuuden johdossa sekä työtään rakennusalan työskentely- ja toimintatapojen kehittämiseksi. Hän toimii muun muassa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa -hankkeen vastuuhenkilönä sekä Suomen Tilaajavastuu Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

”Rakennusala on yksi suurimmista työllistäjistä, jonka työehdoilla on iso merkitys koko kansantaloudellemme. Kaskiarolla on työmarkkinatoiminnan ja rakennusteollisuuden vankka tuntemus sekä hyvät suhteet ammattiyhdistyksiin, mikä takaa sujuvan vaihdoksen pitkäaikaisen työmarkkinajohtajamme jäädessä eläkkeelle. Samalla haluan kiittää laajasti arvostettua Tapio Karia hänen mittavasta panoksestaan rakennusalan työrauhan turvaamisessa sekä uraauurtavasta työstään harmaan talouden torjunnassa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Tapio Kari on toiminut Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtajana vuodesta 2001 lähtien ja sitä ennen Maalarimestariliiton toimitusjohtajana ja asiamiehenä.