Kaupin uuteen Arvoon rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä

Kauppihk

3D-havainnekuva Arvo2-rakennuksesta, jossa keltaisen osan katolla näkyy tummien ja  viistojen aurinkopaneelien sijainti kahdella eri korkeudella. Kuva: Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy

Tampereen yliopiston Kaupin kampukselle valmistuvaan Arvo 2 -rakennukseen tulee aurinkosähköjärjestelmä.

ELY-keskus on myöntänyt 30 prosenttia energiatukea aurinkosähköjärjestelmän noin 100 000 euron investointeihin. Tuen myötä alkoi tekninen suunnittelu.

Aurinkosähköjärjestelmän paneelit sijoitetaan Arvo 2 -rakennuksen vesikatolle ja niiden huipputehoksi on alustavasti määritelty 45kW.

Vuotuinen sähköntuotto kilowattitunteina riippuu auringon säteilymäärästä, joka vaihtelee päivittäin.

Kaikki tuotettu sähköenergia hyödynnetään Arvo 2 -rakennuksessa pääsääntöisesti valaistuksessa ja ilmanvaihtolaitteissa.

Yliopisto maksaa rakennuksen sähkönkulutuksen, joten aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia pienentää osaltaan sähkölaskua.

Vettä, tuulta ja aurinkoa

Tampereen yliopisto on tämän vuoden alusta ostanut tuulivoimalla tuotettua sähköä kahteen kiinteistöön, Arvoon Kaupissa ja Virtaan keskustakampuksella.

Tuulivoimasähköä ostetaan 1 550 megawattituntia, mikä on hieman enemmän kuin Arvo- ja Virta-kiinteistöjen yhteenlaskettu sähkönkulutus vuodessa.

Kaikkien Tampereen yliopiston käytössä olevien isojen kiinteistöjen sähkö on tuotettu vesivoimalla vuodesta 2011 lähtien.

Yliopiston isot kiinteistöt kuluttavat noin 12 000 megawattituntia sähköä vuodessa. Isojen kiinteistöjen sähkönkulutusta seurataan säännöllisesti ja yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä energiankulutuksen optimoimiseksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.