:KATSO LISTA: 1,2 miljoonaa avustuksina nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen myönsi noin 1,2 miljoonaa avustuksina nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 2015. Valtion talousarviossa on osoitettu määräraha nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen kohdistettuihin avustuksiin. Avustusta sai 13 hakijaa rakentamiseen ja peruskorjaukseen yhteensä 1 183 600 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Määrärahasta avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät, kuntien hallinnassa olevat yhteisöt sekä nuorisolain tarkoittamat valtakunnalliset nuorisojärjestöt. Paikalliset yhdistyksille ja muille paikallisille toimijoille ei myönnetä avustuksia tässä yhteydessä.
2015-05-07 13_10_46-2015_Lista_myxnnxistx_tilat.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Hakemuksia saapui yhteensä 18, joista yhdellä hakijalla oli kaksi hanketta. Hankkeet jakautuivat selkeästi isoihin – haettu satatuhatta euroa tai enemmän – ja pieniin, haettu alle satatuhatta euroa. Isoja hankkeita oli kaksi ja pieniä 16. Hakemuksia tuli selvästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Päätöksissä on otettu huomioon paikallinen nuorisotilojen tarve sekä valtakunnallinen tasapaino. Isot hankkeet ovat Lahdessa ja Tampereella. Pieniä hankkeita on Tornionjoki-varresta Helsinkiin, eri puolilla Suomea. Kaikki tuettavaksi esitetyt tilat ovat ympärivuotisessa käytössä. Useat nuorisotilat tulevat koulujen yhteyteen tai muuten monikäyttöisiin paikkoihin. Myönnettyjen avustusten koko vaihteli 500 000 eurosta 1 600 euroon.