Kastellin monitoimitalo palkittiin RIL-palkinnolla

hlpnioy2wtgueqcioquz

Kastellin monitoimitalo Oulussa sai marraskuussa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL-Palkinnon 2014. Sweco Talotekniikka on vastannut monitoimitalon sähkö-, tele- ja turvatekniikan suunnittelusta.

Kastellin monitoimitalo on monipuolinen oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee koko kaupungin asukkaita. Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi rakennuksessa sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tilojen yhteenlaskettu bruttoala on noin 24 000 neliömetriä ja huoneistoala vajaat 16 000 neliömetriä.

Monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäinen tilahanke, joka on toteutettu elinkaarimallilla. Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu, paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen sekä monitoimitalon rakentaminen. Tämän lisäksi Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat 25 vuotta aina vuoteen 2039 asti.

Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Voittajan julkistanut Tekesin pääjohtajaPekka Soini kiitteli kokonaisuuden hyvää hallintaa, mikä heijastui myös kohteen ympäristöluokitukseen. Kastelli sai Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa.

Kohteen elinkaarivaatimukset ja energia- ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen asettivat omat haasteensa myös Sweco Talotekniikalle, joka vastasi kohteen sähkö-, tele- ja turvatekniikan suunnittelusta projektipäällikkö Tapio Mehtälän johdolla. Suunnittelutyö aloitettiin jo kilpailuvaiheen suunnittelulla kesällä 2011. Varsinainen suunnittelu alkoi kilpailun ratkettua vuoden 2012 alussa ja jatkui rinnan rakennustöiden kanssa koko rakentamisen ajan.

RIL-Palkinto myönnetään vuosittain rakennuskohteelle, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. RIL-Palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien.