Kansainvälisesti ainutlaatuisen naisvankilan rakennustyöt käynnistyivät Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan uusi vankila naisille on saanut rakennusluvan ja rakennustyöt ovat käynnistyneet. Vuoden 2020 syksyllä valmistuva vankilaympäristö on ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että vapauduttuaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Hämeenlinnan uusi vankilaympäristö toteutetaan uudella vankilakonseptilla, joka on Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja toimitilamalli vankiloille. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijaverkosto. Tähän työhön ovat osallistuneet mm. vankilan henkilöstö, vangit ja eri alojen asiantuntijat. Suunnittelun pohjana on myös hyödynnetty laajasti tutkimustietoa ja sekä kokemuksia Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan parhaista käytännöistä. Konseptin pohjalta tavoitteena on nyt rakentaa maailman edistyksellisin vankila.

Uuden vankilaympäristön tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Toiminnalla ja tilaratkaisuilla tähdätään vankien rikoksettomaan elämään: vangit vapautuvat mahdollisimman hyväkuntoisina ja heillä on taitoja ja kykyä sopeutua ja löytää paikkansa yhteiskunnasta.

Vankilaympäristössä korostuu vangin omatoimisuus arkielämän toiminnoissa ja liikkumisessa. Samalla henkilökunnan toiminnan painopistettä voidaan mm. tekniikan tukea hyödyntäen suunnata merkittävästi aiempaa enemmän kuntouttavaan vuorovaikutukseen ja rikoksettoman elämän valmiuksien parantamiseen tähtäävään työhön.

– Tämän pelkästään naisvangeille tarkoitetun laitoksen tavoitteena on toimia rikoksettoman elämän oppimisympäristönä, joka varustaa sieltä avolaitoksen ja valvotun koevapauden kautta vapautuvat vangit hyvillä valmiuksilla toimia vastuullisina ja yhteiskuntaan osallisina kansalaisina. Vankeusaika tässä vankilassa mahdollistaa myös digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymisen. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet, joita kehitetään parhaillaan Älykäs vankila -hankkeessa“, sanoo hankkeen kehityspäällikkö Petri Niemelä Rikosseuraamuslaitoksesta.

Ainutlaatuinen rakennusprojekti

Noin satapaikkainen vankila rakennetaan vanhan, nykyisin tyhjillään olevan vankilarakennuksen läheisyyteen samalle tontille. Vankilaympäristöön toteutetaan uuden vankilarakennuksen lisäksi kattavat ulkoilualueet, joissa on mm. luontopolku ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, liikuntaan ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn. Rakentamisessa huomioidaan myös digitaalisiin toteutuksiin liittyvät ratkaisut.

– On hienoa päästä toteuttamaan näin ainutlaatuista hanketta, jossa uudenlaisella suunnittelulla ja tilaratkaisuilla pystytään parantamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistämään rikoksettoman elämän opettelua, sanoo projektijohtaja, Senaatin rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa noin 34 miljoonan euron rakennushankkeen yhteistyössä SRV:n kanssa kärkihankeallianssimallilla, jonka perusajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi.