Kannelmäen puistoja suunniteltu arkiliikkujille paremmaksi

kannelmaen_kaupunkipuisto_raportti_low2

Kannelmäen ytimessä sijaitseviin puistoihin on suunniteltu useita toiminnallisia parannuksia yhdessä asukkaiden kanssa.  Tavoitteena on kuntolenkki, jonka varrelta löytyisi ulkoliikuntapisteitä. Lisäksi nykyisen liikuntapuiston alueelle ehdotetaan lähiliikuntapaikkaa. Kannelmäen kaupunkipuiston yleissuunnitelma on valmistunut ja siihen voi tutustua verkossa (www.lahioprojekti.hel.fi).

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä eri hallintokuntien ja asukkaiden kanssa. Työn tilaajana on toiminut Helsingin kaupungin lähiöprojekti. Yhteistyöhankkeessa on mukana kaupunkisuunnitteluvirasto, liikuntavirasto, Lähiöprojekti, opetusvirasto ja rakennusvirasto.

Kannelmäen kaupunkipuisto on hallintokuntarajat ylittävä yhteistyöprojekti jonka tavoitteena on parantaa Kannelmäen keskustan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia ja aktivoida asukkaita omatoimiseen arkiliikuntaan. Kaupunkipuiston ydinalueen muodostaa Vanhaistenpuiston, Leikkipuisto Kannelmäen ja niiden lähellä sijaitsevan Kannelmäen liikuntapuiston muodostama kokonaisuus.

Yleissuunnitelmassa voi perehtyä alueen valokuviin ja asukkaiden kahdessa tilaisuudessa antamiin ideoihin ja parannustarpeisiin. Tavoitteena on toiminnallisten korjausten lisäksi parantaa myös puistoalueiden yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Suunnitelmassa on esitetty, että Leikkipuisto Kannelmäki peruskorjataan ja sen välineistö uusitaan. Vanhaistenpuiston käytävät, valaistus ja koira-aitaus uusitaan ja alueelle tehdään opastettu kuntolenkki. Liikuntapuistoon on esitetty lähiliikuntapaikka.

Ennen toteutusta on Kannelmäen kaupunkipuistosta, kuntolenkistä ja liikuntapuistosta laadittava toteutukseen tähtäävät rakennussuunnitelmat. Jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikataulu riippuu eri hankkeiden rahoituksesta ja kunkin yhteistyötahon omista resursseista.

Rakennusvirasto käynnistää Vanhaistenpuiston ja Leikkipuisto Kannelmäen jatkosuunnittelun tänä syksynä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2015. Sekä rakennusviraston että liikuntaviraston korjauksille on tarkoitus hakea rahoitusta Helsingin kaupungin lähiörahastosta vuonna 2015. Mikäli hanke saa rahoitusta, toteutukseen tähtäävien rakennussuunnitelmien laadinta voisi käynnistyä vaiheittain vuonna 2015-2016 ja toteuttaminen sen jälkeen.

http://lahioprojekti.hel.fi/sites/default/files/files/Julkisentilansuunnitelmat/kannelmaen_kaupunkipuisto_raportti_low2.pdf