Kannelmäen ostarin tilalle ehdotetaan asuntoja ja uusia liiketiloja

49f72cf0-56a1-43ba-baee-02a2f16071c4-main_image

Havainnekuva ostoskeskuksen alueen tulevaisuudesta. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, L Arkkitehdit Oy

Kannelmäen ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan asuntoja noin 650 asukkaalle. Uudet asuintalot olisivat pääosin 5–6-kerroksisia. Osaan taloista tulisi katutasoon liike- ja myymälätilaa kahdelle ruokakaupalle, ravintolalle ja muille palveluille. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee ostoskeskuksen alueen asemakaavaehdotusta tiistaina 12. tammikuuta.

Uusien talojen tieltä purettaisiin sekä vanha ostari että uudemmat liikerakennukset Vanhaistentie 3:ssa. Aloite rakennusten korvaamisesta uusilla asuintaloilla on tullut rakennusten omistajilta. Kauppakeskus Kaari Kannelmäen eteläosassa on vienyt asiakkaita vanhalta ostoskeskukselta ja vähentänyt liiketilojen kysyntää. Osa liiketiloista on jäänyt tyhjilleen. Suuri osa rakennuksista on myös peruskorjauksen tarpeessa.

Asukkaiden autopaikat ja osa liiketilojen autopaikoista rakennettaisiin pihakansien alle. Asiakas- ja vieraspysäköinti sijoittuisi katutasoon. Jalankulkuyhteys ostarin itäpuolisista kortteleista Vanhaistentielle säilyisi.

208ab4dd-aea7-4c5b-b556-497f4dc15006

Havainnekuva korttelin eteläosan sisältä. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, L Arkkitehdit Oy

Asemakaavan yhteydessä on suunniteltu muutoksia myös Vanhaistentien liikennejärjestelyihin. Kantelettarentien ja Kaarelantien risteyksiin on suunniteltu kiertoliittymät liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Lopullisesti kaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan kaavan tultua lainvoimaiseksi.

Alueen uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain noin viiden vuoden aikana niin, että korvaavat liiketilat valmistuvat ennen vanhojen tilojen purkamista. Uusia liiketiloja alueelle tulee vajaa puolet nykyisestä.