Kannattavuustutkimus kertoo – sähköurakoitsijoiden tulostaso vakiintunut

pexels-photo-236089

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varsinaisten jäsenten – eli sähköurakoitsijoiden –liikevaihdot olivat viimeksi päättyneellä tilikaudella hienoisessa kasvussa. Urakoitsijoiden taloudellinen asema on erinomainen.

STUL toteutti sähköasennusalan kannattavuustutkimuksen yhteistyössä Balance Consultingin kanssa.  Analyysissa oli mukana tilinpäätöstiedot 677 yritykseltä, mikä vastaa 40 prosenttia koko liiton varsinaisten jäsenyritysten määrästä. Kaikki jäsenkategoriat mukaan laskien STUL:n jäsenyyden piiriin kuuluu yli 3 000 yritystä.

– Saimme tämänkertaiseen selvitykseen mukaan aiempaa enemmän alle 500 tuhannen euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Raportti antaakin nyt jäsenkuntamme kokorakenteeseen nähden hieman aiempaa realistisemman yleiskuvan sähköurakointiyritysten tuloskunnosta, kertoo STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Viimeisten neljän vuoden aikana STUL:n urakoitsijajäsenten liikevaihdon kasvu on ollut maltillista. Vuonna 2016 keskimääräinen kasvuprosentti oli 2,7. Yritysten parhaassa neljänneksessä liikevaihto kasvoi vähintään viidenneksen, kun se huonoiten menestyneissä kutistui yli 13 prosenttia. Tutkittujen jäsenyritysten liikevaihto oli keskimäärin 598 000 euroa vuodessa ja ne työllistivät keskimäärin 9 henkilöä.

Kannattavuuden kehityksessä hajontaa

Tutkimuksessa käsiteltyjen yritysten kannattavuus on kohentunut vuodesta 2015 alkaen. Kannattavuus oli hyvällä tasolla kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta pienintä alle 500 tuhannen euron liikevaihdon luokkaa, jolla taso oli vain tyydyttävä. Kannattavuuden kehitys on eriytynyt paremmin ja huonommin kannattavien yritysten välillä: Lähes neljännes analysoiduista yrityksistä tuotti tappiota vuonna 2016.

Käyttökatteissa tilanne fifty-fifty

Käyttökatteen mediaani oli tyydyttävä 6,6 prosenttia, joka on korkein arvo sitten vuoden 2012. Sähköasennusalalla käyttökatteen kriittisenä alarajana pidetään 6 prosenttia. Vuonna 2016 noin puolella tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä käyttökate ylitti tämän raja-arvon. Vuodesta 2012 lähtien ao. raja on jakanut yritykset suunnilleen kahteen yhtä suureen joukkoon, kun tätä ennen yli kuuden prosentin käyttökatteen saavuttaneita yrityksiä on ollut suhteessa selvä enemmistö.

Sijoitetun pääoman tuoton mediaani vuonna 2016 oli yleisesti arvioiden hyvä, vaikkakin selvästi laskusuunnassa. Osakeyhtiöissä sijoitetun pääoman tuoton mediaani oli 13,6 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto jatkoi kymmenen vuoden tarkastelujakson trendinomaista laskua myös

vuonna 2016 kaikilla tarkastelluilla kvartiilirajoilla.

– Kun vertaamme tätä kehitystä tulosperusteiseen kannattavuuteen, johtopäätös on, että tuloksen saavuttamiseen tarvitaan aiempaa enemmän pääomaa, toteaa Pilkkikangas.

Vakavaraisuus ja maksuvalmius hyvällä tasolla – velkaantuminen maltillista

Vuonna 2016 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusasteen mediaani oli 51,6 prosenttia eli tutkimushistorian parhaimmistoa. Keskimääräinen vakavaraisuus oli kaikissa kokoluokissa hyvä tai erinomainen. Vakavaraisuus ja maksuvalmius ovatkin koko kymmenen vuoden tarkastelujakson ajan pysyneet tasaisesti hyvällä tasolla.

Tutkittujen yritysten velkojen määrä suhteessa liikevaihtoon oli vuonna 2016 keskimäärin 20 prosenttia.  Keskikokoiset yritykset ovat kevyimmin ja suurimmat raskaimmin velkaantuneita.  Maksuvalmius on säilynyt edellisen vuoden tasolla Quick ration mediaanin ollessa erinomainen 1,6.
– Ilahduttavaa on, että jäsenyrityksillämme on rahoitusomaisuutta 70 prosenttia enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Urakoitsijoita viime vuosina puhuttanut kassavirtaongelma näkyy kuitenkin  tämänkin kyselyn tuloksissa. Asiakkaat vaativat pitkiä maksuaikoja ja sen myötä saamisten kiertoaika on hidastunut. STUL:n jäsenistöstä on valtaosa pienyrityksiä, joille ripeät kassavirtakierrot ovat elinehto, pohdiskelee Pilkkikangas.

2017-08-23 12_20_47-- Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Kannattavuuden parantaminen haastavaa mutta mahdollista

Sähköurakoitsijat eivät odota työkannan kasvavan rakentamisen hyvästä suhdanteesta huolimatta. Tässä on nähtävissä merkittäviä alueellisia eroja. Tilanne on paras kasvukeskuksissa.

Rakentamisen kokonaisvolyymin kasvun nähdään asettuvan kuluvana vuotena 2,5 prosenttiin;  ensi vuonna kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän. Rakennusteollisuus RT:n kesäkuussa julkaistun kyselyn perusteella hyvä vire asuntotuotannossa jatkuu ainakin tämän vuoden. Korjausrakentamiselle kysely povasi kuluvana vuonna kahden prosentin kasvutahtia.

Länsi kiri ohi pohjoisen

Talousjohtaja Pilkkikankaan mukaan sähköurakoitsijoita kannattelee kolme yritystalouden peruspilaria.
– Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissä terveellä pohjalla. Kannattavuudeltaan ja vakavaraisuudeltaan ovat aikaisemmin kärkisijaa pitäneet Pohjois-Suomen jäsenyritykset. Viime vuonna ykköspaikalle nousivat kuitenkin länsisuomalaiset sähköurakoitsijat.