Kalasataman REDIn rakentaminen on käynnistynyt – Suomen suurimman kaupunkirakentamishankkeen avainluvut hätkähdyttävät

SRV on käynnistänyt Kalasataman REDIn rakentamisen huhtikuussa. SRV rakentaa Helsingin itäiseen kantakaupunkiin tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Kyseessä on Suomen suurin kaupunkirakentamisen hanke Suomessa. Seuraavassa ainutlaatuisen rakennustyömaan avainluvut:

Rakennustyömaa on käynnistynyt 3 hehtaarin montun louhimisella. Tämä maanrakennusvaihe kestää reilun vuoden. Kaikkiaan montusta poistetaan noin 900 000 kiintokuutiota massaa. Työmaalta lähtee päivittäin melkein 200 louheenkuljetusautoa. Alueen läpi kulkeva metroliikenne joudutaan pysäyttämään rakentamisen aikana 0 kertaa, koska räjäytykset ajastetaan tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan.

”REDIn työmaa lähtee nyt vauhdilla etenemään. Joka päivä työmaan vahvuus kasvaa”, projektijohtajaMarkku Muhonen kertoo. ”Työmaa ja louhittavan montun laajuus tiuhaan liikennöivän Itäväylän ja metrolinjan ympärillä tuovat omat haasteensa, mutta kyllä tässä on lähdetty innoissaan hommiin.”

Tornitalojen rakentaminen alkaa yhtä aikaa kauppakeskuksen rakentamisen kanssa, vaikka tämä ei heti näy ulospäin. Tornitalojen rungot ankkuroidaan kallioon jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Käytännössä kallioon porataan noin 20 metriä syvät reiät, joihin tornitalojen kulmissa sijaitsevat ankkurit pujotetaan. Lopuksi ankkurit vielä valetaan kiinni kallioon betonilla ja jännitetään.

REDIn työmaa tuo mukanaan myös Suomessa ennennäkemättömiä uutuuksia maailmalta. Esimerkiksi työmaan torninosturit ovat huomattavan kokoisia: korkeimmillaan torninosturit kohoavat 145 metrin korkeudelle, kun 132-metrinen torni on harjakorkeudessaan vuonna 2017. Lisäksi tornien ulkolaidoille kiinnitetään rakennusvaiheessa sky deckiksi kutsutut massiiviset suojakankaat, jotka suojaavat työntekijöitä tuulelta, tavaroiden tippumiselta ja korkeanpaikankammolta.

REDIn rakennustyömaalla tulee työskentelemään yhtä aikaa enimmillään 1 000 ihmistä. Koko rakennusaikana työmaalla ehtii työskennellä yhteensä 10 000 työntekijää. Suomalaiset rakennusmiehet tulevat pääkaupunkiseudulle tyypillisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, esimerkiksi Oulusta, Lapista ja Pohjois-Karjalasta. Noin 30 prosenttia REDIn työntekijöistä tulee ulkomailta – pääosin Virosta ja muista Baltian maista.

”Kaiken tämän rakentamisen ja suunnittelun hallitsemiseksi käytämme 3D-tietomallia”, projekti-insinööriMatias Korpela kertoo. REDI onkin Suomen suurin tietomallikohde. ”Tietomalli mahdollistaa aiempaa tarkemman tarvike- ja määräluettelon, aikataulun sekä laadukkaammat työmaasuunnitelmat, kun tietomalliin on syötetty kootusti kaikki REDIn ja lähiympäristöön liittyvät suunnitelmat.”

Kun koko tornitaloalue on valmis vuonna 2023, on siinä 1200 asuntoa.Kauppakeskus REDIssä on kaupallista liiketilaa 64 000 m². Kauppakeskuksen odotetaan tavoittavan jopa yli 12 miljoonaa kävijää ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan.  Koko Kalasataman REDI-hankkeen arvo on yli miljardi euroa.