Kaivannaisalan tutkimuskeskuksen rakennustyöt käyntiin Oulussa

2016-08-15 12_43_35-oms-halli-2.pdf - Nitro Reader 3

Havainnekuva OMS-tutkimuskeskuksesta

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskuksen (Oulu Mining School-tutkimuskeskuksen) rakennustyöt ovat käynnistyneet Oulun yliopistossa. Kaivannaisalan tiedekunnan uusien tilojen valmistuttua yliopistoon saadaan kansainvälisesti huippuluokan kaivannaisalan tutkimuskeskus, joka kattaa geotieteiden, geofysiikan, kaivostekniikan ja rikastustekniikan tutkimus- ja erikoisopetus­tilat.

OMS-tutkimuskeskukseen kuuluu laboratoriotilojen lisäksi ainutlaatuinen täysin automatisoitu ja modulaarinen jatkuvatoiminen minipilot-rikastamo, jossa voidaan rikastaa kaikkia malmeja jatkuvatoimisen prosessin avulla. Rikastamoon kuuluvat murskaus- ja jauhatuslinja sekä jatkuvatoimisia erotuslaitteistoja eri rikastussovelluksiin.

Kokonaisuuteen valmistuu uutena merkittävänä kokonaisuutena vedenkäsittelylaitteisto, jolla voidaan tutkia kaivoksen prosessivesien puhdistamista ja kierrättämistä aidoissa olosuhteissa. Laitos on maailman ensimmäinen suljettu kaivosprosessi, jossa rikastushiekatkin voidaan jalostaa turvallisesti kaupallisiksi tuotteiksi. OMS-tutkimuskeskuksen tavoitteena on konkretisoida kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta, jossa rikastushiekka-altaiden tarpeellisuus kyseenalaistetaan.

”Uusi OMS-tutkimuskeskus mahdollistaa kaivannaisalan tiedekunnan profiloitumisen kansainväliseksi huippukeskukseksi, joka motivoi sekä opiskelijoita että tutkijoita kaivososaamisen monitieteelliseen kehittämiseen”, toteaa kaivannaisalan tiedekunnan dekaani Juha-Pekka Lunkka.

OMS-tutkimuskeskus toteutetaan EU:n aluekehitysrahoituksen tuella ja mukana on yliopiston lisäksi kaivannaisalan yrityksiä. Uudistetut tilat saadaan käyttöön vuoden 2017 alussa.