’Jousi’ voitti Logomon kävelysillan suunnittelukilpailun

jousi-havainnekuva

Ajurinkadun ja Logomon väliin rakennettavan kävelysillan suunnittelukilpailun on voittanut kilpailutyö nimimerkillä Jousi. Kilpailuehdotuksen on laatinut työryhmä jonka jäsenet ovat VR Track Oy, C&J Arkkitehdit Oy ja Lighting Design Collective Oy.

Turun kaupungin järjestämä Turun päärautatieaseman ratapiha-alueen ja Ratapihankadun yli johtavan kävelysillan yleissuunnittelukilpailu on ratkennut. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti hallittu sekä liikenteellisesti toimiva ja turvallinen yhteys Ajurinkadun ja Logomon välille.

Suunnittelukilpailun lähtökohtana oli tavoite esteettisesti tyylikkäästä ja tasapainoisesta, maisemaan ja kaupunkikuvaan hyvin sovitetusta, laadukkaasta ja toteuttamiskelpoisesta ratkaisusta.

Tiukan kilpailun voittajaksi selviytyi kilpailuehdotus nimimerkillä Jousi. Kilpailuehdotuksen on laatinut työryhmä, jonka osallisia olivat VR Track Oy, C&J Arkkitehdit Oy ja Lighting Design Collective Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut Jukka Horttanainen (VR Track Oy), arkkitehtina Tom Cederqvist (C&J Arkkitehdit Oy) ja valaistuksen suunnittelijoina Tapio Rosenius ja Jari Vuorinen (Lighting Design Collective Oy).

– Kilpailu oli tiukka, eikä voittajan valitseminen ollut helppoa. Jousi läpäisi lopulta tarkan syynin parhaana siltakandidaattina, kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Jouko Turto.

Suunnittelukilpailuun ilmoittautui 12 työryhmää, joista kilpailun arviointiryhmä valitsi loppukilpailuun kuusi referenssikriteerit parhaiten täyttänyttä työryhmää. Valituilta työryhmiltä saatiin kuusi kilpailuehdotusta nimimerkeillä Shakuhachi, La Bamba, Kaleidoscope, Punoja, Crossover ja Jousi. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta vahvisti tuomariston päätöksen kilpailun voittajasta.

Voittajaehdotus antaa tilaa ympäristönsä rakenteille

Jousi on kokonaan ripustettu siltarakenne, joka jännittyy kaarevana muotona ratapiha-alueen yli. Tukea sillalle antavat hissi- ja porrastornit, jotka sijoittuvat sillan päihin ja junalaiturien kohdalle. Silta on pääosin terästä ja lasia. Sillan kävelytaso on leveä ja sen yläpuolella oleva kolmiomainen kannatinpalkki antaa ulkoarkkitehtuurille ja taiteelle hyvät edellytykset mielenkiintoisen lopputuloksen syntymiselle.

Kävelysillalla tulee olemaan näkyvä vaikutus sekä alueen nykyiseen että tulevaan maisemaan. Sillan sijainti on vaativa, koska se sijoittuu Logomon tunnusmerkiksi muodostuneen pääjulkisivun eteen.

– Jousi on teräksen ja lasin määrittelemänä kevyt ja läpinäkyvä joten se ei ota pääroolia vaan antaa sen Logomolle, asemarakennukselle ja ratapihan teknisille rakenteille. Tulevaisuuden vielä tuntemattomien kaupunkikuvallisten muutosten näkökulmasta Jousi on neutraali ja tavallaan avoin kehys muuntuville sisällöille, toteaa arkkitehti Pentti Kareoja.

– Sillalla on tärkeä rooli kävelyliikenteen sujuvuuden parantamisessa alueella. Leveä kävelysilta palvelee Logomon kulttuuritapahtumiin osallistuvia, Ratapihankadun pysäköintilaitoksen asiakkaita, junamatkustajia, Konepajan alueen tulevia asukkaita sekä kaupunkilaisia yleensä. Lisäksi sillan rakennusmateriaalit ovat helposti huollettavia, summaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Jousi on innovatiivinen ja mahdollistaa monipuolisen valotaiteen

Uusi silta tulee palvelemaan kaupungin kehittämisen tavoitteita paitsi toiminnallisesti myös esteettisesti.

– Voittajaehdotuksen omaleimaiset piirteet nousevat esiin pikkuhiljaa. Näennäisesti tavanomaisen pinnan taakse kätkeytyy innovatiivisuutta ja rohkeutta. Kaareva muoto yhdistettynä kokonaan ripustettuun rakenteeseen on oloissamme tuore ratkaisu, Kareoja kertoo.

Suunnittelukilpailussa taiteelle annettiin oma roolinsa ja toteutuksessa sillan odotetaan osaltaan muistuttavan viitteellisesti myös kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011.

– Jousi antaa mahdollisuudet esimerkiksi näyttävälle yön arkkitehtuurin toteutumiselle. Ehdotettu valotaide heijastettuna kolmionmuotoisen kannatinpalkin kylkiin on ajatuksena hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Hyvällä valaistussuunnittelulla voidaan sillan neutraalia ilmettä säätää moniin suuntiin, Kareoja lisää.

Kilpailuehdotukset ovat esillä yleisölle Logomossa

Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet valmisteltiin Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n, ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun ja museokeskuksen yhteistyönä. Kilpailuohjelmassa noudatettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjä. Kilpailuaika oli 12.11.2015–18.5.2016

Kaikki kuusi kilpailuehdotusta esittelevä näyttely on avoinna Logomossa ilmaiseksi 27.6.–1.7. sekä David Bowie ja Hanoi Rocks -valokuvanäyttelyiden yhteydessä 22.7.–7.8., jolloin yhdellä lipulla pääsee tutustumaan kaikkiin kolmeen näyttelyyn.