HUS ja Helsinki sopivat asemakaavan muutoksesta Meilahden sairaala-alueella

Meilahden sairaala-alueelle rakennetaan uusia sairaaloita lähivuosina. Uuden lastensairaalan rakennustyöt on aloitettu ja sairaalan arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Trauma- ja syöpäsairaalan on arvioitu valmistuvan vuonna 2020.
Suuret rakennushankkeet edellyttävät asemakaavan muuttamista ja rakennusoikeuden lisäämistä. Tämän vuoksi HUS:ssa on tehty erilaisia selvityksiä.

Alueella kulkevien ajoneuvojen lukumäärää on selvitetty. Nykyisin alueella liikkuu noin 15 000 ihmistä ja runsaat kymmenen tuhatta ajoneuvoa vuorokaudessa. On arvioitu, että vuonna 2020 alueella liikkuu 20 000 ihmistä ja 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tämän vuoksi Helsingin kaupunki muuttaa asemakaavaansa niin, että Paciuksenkadulle tulee uusi valo-ohjattu liittymä sairaala-alueelle. Liittymää varten tarvitaan 600 neliön maa-alue, jonka HUS luovuttaa sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungille.

Samalla sovittiin, että sairaala-alueen rakennusoikeus kasvaa 89 000 000 neliöllä. Helsinki ei peri HUS:lta korvauksia tästä rakennusoikeuden muutoksesta.