Hovioikeus: Kulku rakennustyön vaara-alueella olisi tullut estää

Turun hovioikeus pysytti loppelaisen rakennusliikkeen toimitusjohtajalle Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomitun 15 päiväsakon eli 930 euron sakkorangaistuksen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli Mänttä-Vilppulassa paperitehtaalla tammikuussa 2012 sattunut työtapaturma. Tehtaalla tehtiin muutostöitä. Paperikoneen tuotanto oli päätetty pitää käynnissä valvomon muutosrakennustöistä huolimatta. Valvomon työntekijät joutuivat kulkemaan rakennustöiden vaikutuspiirissä olevalla alueella. Valvomon oviaukon edustaa ei ollut suojattu mahdollisilta putoavilta esineiltä, vaikka sen yläpuolella tehtiin rakennustöitä. Valvomon katolla noin 3,5 metrin korkeudella työskennelleeltä työntekijältä putosi noin kahden metrin pituinen profiiliteräs, joka osui valvomoon menossa olleeseen paperitehtaan työntekijään aiheuttaen tälle vammoja.

Työsuojeluviranomainen totesi, että paperitehdas käyttää pääasiallista määräysvaltaa tehdasalueella. Paperikone oli käynnissä ja yhtiön työntekijät työtehtäviensä takia joutuivat kulkemaan valvomossa. Yhtiön edustajien olisi tullut varmistua siitä, että työntekijöiden kulkureitti valvomoon olisi järjestetty turvalliseksi. Toisaalta rakennustöitä tehneen yrityksen edustajien olisi tullut huolehtia siitä, että työmaan vaikutuspiirissä ollut kulkutie valvomoon olisi suojattu putoavilta esineiltä rakentamista koskevien työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi sekä paperitehtaan projektiorganisaation edustajan että rakennusliikkeen toimitusjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Toimitusjohtaja valitti tuomiosta Turun hovioikeuteen. Hän vetosi mm. siihen, ettei ko. kulkureittiä olisi voinut suojata.

Hovioikeus piti uskottavana, ettei kulkutietä olisi voinut suojata. Näin ollen toimitusjohtajan velvollisuutena olisi ollut huolehtia, että pääsy kulkutielle olisi estetty teknisin järjestelyin ja viime kädessä keskeyttämällä työ, kunnes olosuhteet ovat turvalliset. Työkohteeseen asetettu lippusiima ei ollut estänyt kulkua ovelle eikä rakennusliikkeen työntekijän muiden töiden ohella suorittama vartiointi oven ulkopuolella ollut ollut riittävä järjestely estämään pääsyä vaara-alueelle. Näin käräjäoikeuden päätöstä ei muutettu.