Helsinki kunnostaa rakennushistoriallisesti arvokkaita kouluja

Grundskola_Norsen_5_108047__webiso

Grundskola Norsen (ent. Svenska Normallyceum) osoitteessa Unioninkatu 2 peruskorjauksen aikana joulukuussa 2015.

Helsingin kaupunki panostaa merkittävästi koulujen peruskorjauksiin. Vuonna 2016 valmistuvat muun muassa rakennushistoriallisesti arvokkaiden Roihuvuoren ala-asteen ja Grundskolan Norsenin perusparannukset.

Vuonna 2016 laajat peruskorjaukset valmistuvat myös Oulunkylän ja Vuosaaren ala-asteilla ja Helsingin kuvataidelukiossa. Yhteensä yli 2000 koululaista ja lukiolaista pääsee palaamaan kunnostettuihin ja nykyaikaisiin koulutiloihin. 

Unioninkadulla entisöidään Helsingin vanhinta koulua

Unioninkatu 2:ssa sijaitseva vuonna 1880 valmistunut Grundskolan Norsen, entiseltä nimeltään Svenska Normallyceum, on Helsingin vanhin edelleen alkuperäisessä käytössä oleva koulurakennus. Kesällä valmistuvassa peruskorjauksessa ruotsinkielisenä yläasteena toimivan rakennuksen julkisivut ja vesikatto on jo uusittu ja sisätyöt ovat käynnissä.

”Julkisivut maalattiin perinteisellä keltasävyisellä kalkkimaalilla. Käytävien, porrashuoneiden ja juhlasalin pintakäsittely ja koristemaalaukset tehdään rakennuskonservaattorin ohjeistuksen mukaan”, kertoo projektinjohtaja Sirpa Pylväs kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Entisöinnin ohella suunnittelun lähtökohtana on ollut talotekniikan uudistaminen vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Arvorakennuksen paloturvallisuutta, ääneneristävyyttä ja ilmatiiviyttä parannetaan. Alun perin Norsen oli määrä peruskorjata jo vuosina 2014–2015, mutta hanke lykkääntyi arvioitujen kustannusten nousun vuoksi.

Toukokuussa 2015 alkanut työ on edennyt aikataulussa ja oppilaiden on tarkoitus palata kouluun elokuussa 2016. Tiloihin muuttavat Grundskolan Norseniksi yhdistyneet Högstadieskolan Lönkan ja Högstadieskolan Svenska normallyceum. Aiemmin rakennuksessa peruskoulun ohella toiminut ruotsinkielinen lukio ei palaa tiloihin, vaan se on yhdistetty Tölö Gymnasietin kanssa.

Betoniarkkitehtuuri säilyy Roihuvuoren ala-asteella

Myös Roihuvuoren ala-asteen (os. Vuorenpeikontie 7) peruskorjauksen on määrä valmistua siten, että oppilaat aloittavat rakennuksessa koulutyön elokuussa 2016. Betoniarkkitehtuuristaan tunnettua Aarno Ruusuvuoren suunnittelemaa rakennusta pidetään arkkitehtonisesti hienona esimerkkinä Helsingin 1960-luvun koulurakentamisesta. Rakennuksen sisätiloja ja julkisivua uudistetaankin tarkasti alkuperäistä tyyliä kunnioittaen.

Ikkunat ja julkisivun betoniulkokuoret on uusittu ja ulkolasiseinään on vaihdettu yli 2000 kappaletta iskunkestäviä lasitiiliä.

Rakennukseen asennettavan nykyaikaisen ilmanvaihtojärjestelmän myötä koulun huono sisäilma jää historiaan. Kaikki talotekniikka on pyritty sijoittamaan niin, että rakennuksen arkkitehtuuri ja ilme säilyvät.

”Ilmanvaihtokoneita ei arkkitehtuurin vuoksi voitu sijoittaa vesikatolle, joten konehuone rakennetaan vanhaan liikuntasaliin. Juhlasalista muodostetaan yhdistetty juhla- ja liikuntasali”, kertoo projektinjohtaja Sirpa Pylväs kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Toteutuneesta hankkeesta laaditaan erillinen restaurointiraportti, johon kirjataan muun muassa keskeiset tavoitteet, laaditut suunnitelmat ja mahdolliset niihin työmaavaiheessa tulleet muutokset. Raportti pyrkii ohjaamaan rakennuksen tulevaa ylläpitoa ja sekä muiden vastaavien kohteiden korjauksia.

Myös päiväkoteja peruskorjataan

Valmistuvien remonttien lisäksi peruskorjaus on käynnissä tai käynnistyy vuoden aikana useissa kouluissa. Remontit alkavat Hoplaxskolanissa helmikuussa, Kaisaniemen ala-asteella kesäkuussa ja Botby grundskolassa syyskuussa. Jätkäsaareen aletaan rakentaa uutta koulua, johon sijoittuu peruskoulun 1.-2. luokkien lisäksi päiväkoti. Stadin ammattiopiston toimipisteissä on käynnissä merkittäviä korjaushankkeita, joiden on määrä valmistua vuosina 2017 ja 2018.

Myös päiväkoteja peruskorjataan ahkerasti ja vuonna 2016 Helsinkiin valmistuu kolme uutta päiväkotirakennusta. Helsingin vuoteen 2025 ulottuvalla suunnittelukaudella noin 70 % tilojen investoinneista käytetään korjausrakentamiseen. Kaupungin tilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeisiin on varattu vuodelle 2016 yhteensä 189,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Grundskola Norsenin peruskorjauksesta