Helsinki etsii rakennuttajia 33 asuntotontille

Helsingin kaupunki etsii rakennuttajia 33 tontille ja noin 1500 uudelle asunnolle. Tonttien hakuaika alkaa perjantaina 8.4.2016. Kaupunkilaiset voivat antaa verkossa ideoita tonttien tuleville rakentajille.

Yleisessä haussa 15 tonttia

Kaupungin yleisessä asuntotonttihaussa on tarjolla 15 tonttia, jotka on tarkoitettu pääasiassa kerrostalorakentamiseen. Tontit sijaitsevat Kalasatamassa, Jätkäsaaressa, Mellunkylässä, Myllypurossa ja Vuosaaressa.

Kullakin tontilla on rakennusoikeutta 1 700 – 10 500 kerrosneliömetriä, yhteensä 61 000 kerrosneliömetriä. Tonteille voidaan rakentaa kaikkiaan noin 800 asuntoa.

Ominaisuuksistaan johtuen tontit soveltuvat erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille. Haku on kuitenkin avoin ja tontteja voivat hakea kaikki kiinnostuneet, jotka katsovat pystyvänsä toteuttamaan niille sopivan rakentamishankkeen.

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka tähtäävät säänneltyyn tuotantoon, kuten valtion tukemien ARA-vuokra-asuntojen tai Hitas-asuntojen rakentamiseen.

Kruunuvuorenrannassa 18 tonttia konsortioille

Yleisessä haussa olevien tonttien lisäksi Kruunuvuorenrannassa on tarjolla kymmenen ja kahdeksan kerrostalotontin kokonaisuudet.

Tonttien toiminnallisten ominaisuuksien ja kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden vuoksi ne varataan tonttikokonaisuuksina kahdelle eri hakijakonsortiolle eli rakennuttajaryhmittymälle. Haku onkin suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille ja rakennusliikkeiden muodostamille konsortioille.

Kruunuvuorenrannan tonteista on tavoitteena luoda yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tarkoituksena on, että valitut hakijakonsortiot järjestävät arkkitehtuurikutsukilpailut molemmilla hakualueilla noin vuoden kuluessa varauspäätöksestä.

Kruunuvuorenrannan tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 49 000 kerrosneliömetriä, eli niille voidaan rakentaa noin 700 asuntoa.

Hakuaika ja -lomakkeet

Hakulomakkeet ja tiedot tonteista löytyvät kaupungin internetsivuilta (www.hel.fi/kv/tontti > vireillä olevat tonttihaut ja kilpailut).

Yleisessä haussa olevien tonttien hakuaika päättyy 23.5.2016 klo 15.

Kruunuvuorenrannan tonttien osalta hakuaika päättyy 13.6.2016 kello 15.

Asukkailta kerätään mielipiteitä verkossa

Kaupunkilaiset ja alueiden asukkaat voivat antaa Kerrokantasi-palvelussa palautetta ja ideoita, jotka liittyvät tulevien asuntojen ja niiden pihapiirin rakentamiseen. Kysely on auki 8.4. – 23.5.2016 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

Tonttien varaamisesta päättävät tänä syksynä kiinteistölautakunta ja kaupunginhallitus. Tontit ovat rakentamisvalmiita alueesta riippuen vuosina 2017–2020.

Taustatietoja:

  • Kaupungin tavoitteena on, että Helsinkiin rakennetaan vuosittain 5500 asuntoa, ja niistä 3600 kaupungin maalle.
  • Uusista tonteista 30–40 prosenttia varataan suoraan kaupungin omalle rakennuttajalle, asuntotuotantotoimistolle. Loput tonteista varataan rakennuttajille pääasiassa vuotuisen asuntotonttihaun kautta. Pienempiä määriä tontteja varataan mm. omakotirakentajille ja ryhmärakentamiseen.
  • Vuoden 2015 lopussa kaupungilla oli varattuna tontteja eri rakennuttajille, rakentajille ja kilpailuihin yli 20 000 asunnon rakentamista varten.
  • Tällä hetkellä varatuista tonteista noin 22 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 36 % välimuodon tuotantoon ja 42 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Jakauma on lähellä kaupungin tavoitetta (20 – 40 – 40 %).
  • Vuonna 2015 Helsingissä valmistui 4 059 uutta asuntoa ja alkoi 5 967 asunnon rakentaminen.