Helsingin valtuusto hyväksyi Kruunusiltojen asemakaavan

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi selvin luvuin Kruunusiltojen ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelman ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksen. Ratkaisevat äänestykset päättyivät 64 – 9 ja 59 – 14.

Valtuuston päätös koskee yhteyttä Kalasatamasta Korkeasaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Ratkaisematta on edelleen se, rakennetaanko siltayhteys Kalasataman ja keskustan välille Hakaniemen vai Kruununhaan kautta. Kruununhaasta raitioyhteys keskustaan voisi kulkea joko Liisankatua tai Pohjoisrantaa pitkin.

Kruunusillat yhdistävät Helsingin keskustan Kruunuvuorenrantaan ja Laajasaloon. Se on kolmesta sillasta koostuva joukkoliikenneyhteys, jota käyttäisivät raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat. Raitiovaunu kulkisi noin 10 kilometrin matkan keskustasta Laajasalon Yliskylään 25 minuutissa.

Valtuuston päätös ei vielä tarkoita Kruunusiltojen rakentamista, vaan hankesuunnitelmasta on määrä päättää erikseen mahdollisesti ensi vuoden keväällä. Ratkaisua ei voi tehdä ennen kuin on päätetty Hanasaaren voimalaitoksen kohtalosta.

Selvitysten  mukaan raitioyhteyttä käyttäisi arkivuorokaudessa noin 30 000 matkustajaa ja noin 3 000 pyöräilijää ja jalankulkijaa. Silta parantaisi huomattavasti liikenneyhteyksiä myös Korkeasaareen. Kruunusillat valmistuu aikaisintaan vuonna 2023. Hanke maksaa nykyarvion mukaan noin 220 miljoonaa euroa.