Helsingin teknisille virastoille suunnitellaan toimitalo Kalasatamaan

2015-05-18 18_10_40-Helsingin karttapalvelu

Helsingin teknisen alan virastoille ryhdytään suunnittelemaan yhteistä toimitaloa Sörnäisiin. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 varata suunnittelua varten rakennuspaikan, joka sijaitsee Työpajankadulla lähellä Kalasataman metroasemaa.

Kiinteistöviraston tilakeskus ryhtyy seuraavaksi selvittämään tarkempia rakentamisvaihtoehtoja. Lähtökohtana on, että saman katon alle muuttavat ainakin kiinteistövirasto, rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvalvontavirasto. Myös asuntotuotantotoimisto on mukana hankkeen valmistelussa.

Tähtäimessä on tehokas ja muuntojoustava tila, joka on rakennettavissa viiden viraston koko henkilökunnalle. Tarkempi koko ratkeaa, kun muun muassa asuntotuotantotoimiston sijoittuminen taloon varmistuu.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan uudisrakennuksen työntekijää kohden laskettu neliötehokkuus ei saa ylittää 15 neliötä eikä kokonaisneliömäärä 20 neliötä.

Rakentamispäätös ensi vuonna, muutto aikaisintaan 2019

Teknisten virastojen toimitalohankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2010 kaupunginhallituksen päätöksellä. Tavoitteena on tehostaa virastojen tilankäyttöä, tiivistää niiden yhteistyötä ja parantaa asiakaspalvelua. Virastojen lähes 1400 työntekijää työskentelevät nykyisin yli kymmenessä osoitteessa eri puolilla Helsinkiä.

Rakentamispäätös tehdään hankesuunnitelman valmistuttua, näillä näkymin kesällä 2016.

Kaupunginhallituksen päätöksessä ei otettu kantaa viraston organisaatiorakenteita koskeviin ratkaisuihin, mutta entistä tiiviimpi tilankäyttö mahdollistaa etenkin asiakaspalvelun ja hallintopalvelujen tehostamisen. Asiaa pohtimaan asetetaan erillinen työryhmä.

Tuloja toimitilojen myynneistä

Tilakeskus selvitti virastojen yhteiseksi toimitilaksi lukuisia vaihtoehtoja, joista Kalasataman uudisrakennus nousi eri tekijöitä verrattaessa vahvimmaksi ehdokkaaksi. Kalasataman vahvuutena on hyvä saavutettavuus, ja uudisrakentaminen mahdollistaa talon suunnittelemisen virastojen tarpeita vastaavaksi.

Hankkeen toteutuessa kaupunki toimii rakennuksen suunnittelijana, rakennuttajana ja pitkäaikaisena vuokralaisena, mutta talo toteutetaan sijoittajaomistukseen.

Uusi toimitila tuo kaupungille pitkän tähtäimen säästöjä tilakustannuksissa. Monet virastojen nykyisistä tiloista ovat laajojen peruskorjaus- ja muutostöiden tarpeessa, ja kaupungin on tarkoitus luopua niistä muun muassa myymällä.

Ensimmäisenä vanhasta talostaan muuttaa rakennusvirasto, jonka tontti Kasarmintorilla tullaan myymään uuteen omistukseen. Rakennusvirasto siirtyy syksyllä Vallilaan, missä se palvelee näillä näkymin teknisten virastojen toimitalon valmistumiseen asti.