Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -työryhmä palkittiin

kuva3_cityetus

Kuva: Arkkitehtitoimisto H M V Oy.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman työryhmä on saanut Rakennustietosäätiön Rakennustiedon ga-palkinnon Gunnel Adlercreutzin rahastosta. Palkinto myönnetään henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Palkinto on rahapalkinto, arvoltaan 2 000 euroa.

Palkinnon perusteluissa mainitaan Kehittyvä kerrostalo -ryhmän edistäneen monipuolisten ja konkreettisten kehityshankkeiden toteuttamista asuinympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Kehityshankkeet ovat koskeneet rakennusten, asuntojen ja pihojen suunnitteluratkaisuja, materiaaleja ja menettelyjä. Työryhmän mainitaan myös toimineen kannustavasti edistäen rohkeasti erityyppisiä hankkeita. Ryhmässä katsotaan niin ikään olevan edustettuna monipuolista ja vahvaa asiantuntemusta. Ryhmä on myös osallistunut julkaisujen teettämiseen ja seminaarien järjestämiseen. Ryhmän katsotaan myös työllään vaikuttaneen kerrostalosuunnittelun ja -rakentamisen toimintaympäristön tunnelmaan Helsingissä.

Kehittyvä kerrostalo -työryhmään kuuluvat asemakaava-arkkitehti Annukka Lindrooskaupunkisuunnitteluvirastosta, arkkitehti Ulla Vahtera rakennusvalvontavirastosta, tonttiasiamies Pekka Saarinen ja toimistopäällikkö Sami Haapanen kiinteistövirastosta sekä suunnitteluinsinööri Anu Turunenkaupunginkansliasta. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman pitkäaikaiseen kehitystyöhön ovat aiemmin merkittävällä työpanoksella osallistuneet kehittämispäällikkö Ifa Kytösaho ja kehittämisinsinööri Ville Vastamäki.

Houkuttelevaa, joustavaa ja yksilöllistä asumista

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen houkuttelevuutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Helsingin rakentaminen perustuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Asuntorakentaminen onkin Helsingissä nyt ja tulevaisuudessa pääosin kerrostalorakentamista. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on perustettu, jotta voidaan vastata suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin kehittämistarpeisiin. Helsingin kaupunki omistaa valtaosan rakennusmaasta, joten kaupungilla on mahdollisuus ohjata asuntorakentamista johdonmukaisesti.

Ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat talotyyppien monipuolisuus, asuntojen muuntojoustavuus, pihojen viihtyisyys ja toimivuus, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöisyys ja energiatehokkuus. Nouseva teema uusissa hankkeissa on kohtuuhintaisuus.

Vuonna 2009 käynnistettyä ohjelmaa koordinoi kaupungin työryhmä, jossa on jäseniä kaupunginkansliasta, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö- ja rakennusvalvontavirastosta.

Esimerkkejä Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeista:

 

www.kerrostalo.hel.fi