Hattutemppu voitti Tammelan stadionin suunnittelukilpailun

hattutemppu1

Tampereen Tammelan stadionista ja sen ympäristöstä järjestetty suunnittelukilpailu on ratkaistu. Kilpailun voitti ehdotus nimeltä Hattutemppu. Kunniamaininnan sai ehdotus nimeltä Lynx Lynx. Kilpailulla haettiin korkeatasoista ja kustannusneutraalia ratkaisua stadionin uusimiseksi siten, että sen ympärille voidaan myös rakentaa. Tampereen kaupunki ja Lemminkäinen Oy järjestivät kilpailun yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa.

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella Tammelaan uusi 6000 – 7000 katsojan jalkapallostadion, joka oheistoimintoineen on käytännöllinen ja kaupunkikuvaa kehittävä, mittakaavaltaan inhimillinen ja myös arkiliikuntaa edistävä sekä olemassa olevan ympäristön kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnoittava kokonaisuus. Voittajaehdotuksessa tavoitteissa onnistuttiin parhaiten.

Hattutempun tekijät ovat JKMM Arkkitehdit sekä Ramboll Oy ja Trafix Oy. Kunniamaininnan saaneen Lynx Lynxin tekijöiksi paljastui nimimerkin takaa työryhmä, jossa olivat Avanto Arkkitehdit Oy, White arkitekter AB sekä Ramboll Oy ja Sito Oy.

Voittajaehdotus on arviointipöytäkirjan mukaan kokonaisidealtaan selkeä, arkkitehtuuriltaan raikas, nykyaikainen ja mittakaavallisesti erittäin onnistunut, ympäristön lähtökohdat huomioon ottava ja paikkaan soveltuva kokonaisuus. Toimintojen sijoittelu on ehdotuksessa onnistunut.

Hattutempussa kenttä on sijoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti. Rakentamisen volyymi on sijoitettu kentän pitkille sivuille Salhojankadun ja Tammelan puistotien varrelle.

Vaaleaksi rapattuine kivirakenteisine pintoineen ehdotuksen asuinosia voidaan pitää eräänlaisena modernina ja raikkaana tulkintana 50-luvun molemmin puolin rakennetuista Kalevan torni- ja lamellitaloista. Asuntojen pohjaratkaisut ovat selkeitä ja toimivia. Porrastettujen rakennusmassojen koloihin sijoitetut oleskelupihat ovat ehdotusten
parhaimmistoa ja niillä on tuotu lisäarvoa asumiseen. Liiketilat on sijoitettu luontevasti pääkadun varteen.

Kilpailuun tuli kuusi ehdotusta, jotka ovat olleet myös yleisön nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Tuomaristo kiitti ehdotusten korkeaa tasoa, joka täytti kilpailun tavoitteita hyvin ja tuotti yllättävänkin erilaisia ratkaisuja esimerkiksi stadionista.

Hankkeelle asetetun kustannusneutraalisuuden tavoitteen osalta kaikki ehdotukset ovat suunnilleen samalla viivalla. Yksikään ehdotus ei ole puhtaasti kustannusneutraali. Tavoitteesta jäädään alustavien laskelmien mukaan n. 4 milj. euroa. Erot eri ehdotusten välillä ovat pienet.

Hattutemppua jatkokehitellään

Tuomaristo suosittelee yksimielisesti, että voittanut ehdotus Hattutemppu valitaan jatkosuunnittelun pohjaksi. Ehdotus antaa realistisen ja joustavan pohjan jatkokehittelylle ilman, että vaarana on alkuperäisen idean katoaminen.

Jatkokehittelyssä tulisi tuomariston mielestä rakentamisen määrää vähentämällä sovittaa rakentaminen vielä paremmin lähialueen asuinrakennukset huomioonottavaksi.

Tuomaristo on kuunnellut tammelalaisia, ja heidän näkemyksiään tulisikin huomioida jatkoprosessissa siinä laajuudessa, kuin se toteuttamisen taloudelliset ja muut reunaehdot mahdollistavat. Keihään kärkenä hanke tulisi edetä kuitenkin jalkapallon ehdolla.

Tuomaristo korostaa elinkaariajattelua, jalkapallostadionin on oltava toimiva kokonaisuus myös 25 vuoden kuluttua. Jatkokehittely tehdään asemakaavoituksen yhteydessä.

» Tammelan stadionin suunnittelukilpailu