Hämeenlinnan rakennuskanta selvitetään

Rakennusten tarkastelu aloitetaan ensin Iittalan ja Rengon suunnalla.

Hämeenlinnassa on alkamassa rakennusten selvitystyö, jossa on tarkoituksena listata kaikki kaupungin alueella olevat rakennukset. Vastaava projekti on ollut käynnissä mm. Heinolassa, Asikkalassa ja Kuusamossa.

Selvitystyön tarkoituksena on saattaa kaupungin rekisterit ajan tasalle ja päivittää verottajalle menevät rakennustiedot.

Kartoitustyö saattaa kiinteistön omistajat verotuksellisesti tasa-arvoiseen asemaan ja vähentää kiinteistöveroprosentin nostotarvetta tulevaisuudessa.

Rakennusten tarkastelu aloitetaan ensin Iittalan ja Rengon suunnalla. Alueiden kiinteistön omistajiin ollaan yhteydessä kevään kuluessa ja mittauskäyntejä tehdään kesällä. Näiden alueiden mittaukset saadaan tehtyä syksyyn 2015 mennessä.

Koko kaupungin rakennukset on suunniteltu kartoitetuiksi viiden vuoden aikana.