Hallin varuskunta-alueelle uusi omistaja

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Hallin varuskunnan NxtVn Jämsä Oy:lle.  Kauppahinta on 450 000 euroa. Kaupan myötä uusi omistaja ottaa vastuulleen myös varuskunta-alueen mittavat hoito-, ylläpito-, korjaus- ja kehityskulut.

Hallin varuskunta tyhjeni osana puolustusvoimauudistusta vuoden 2013 lopussa, minkä jälkeen varuskunnan tilat vapautuivat muuhun käyttöön. Alueella toimi aikaisemmin Ilmavoimien teknillinen koulu.

Myytyjen maa-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 60 ha. Rakennuksia alueella on noin 25 kpl (mm. koulurakennus, asuntola, ruokala ja kasarmi) ja niiden bruttoala on noin 30 000 m2.  Rakennukset ovat pääosin 1970-luvulta.  Myytävän alueen viereen jää edelleen valtion omistukseen lentokenttä sekä Patrialle lentokoneitten sekä helikoptereiden huoltotoiminnat.

Hallin varuskunta-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, noin 25 kilometrin päässä Jämsän keskustasta. Tampereelle on matkaa noin 85 kilometriä ja Jyväskylään noin 80 kilometriä. Kohteen lähiympäristössä sijaitsee Hallin lentoasema, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasutusta.