Forecon Oy: Pirkanmaan rakennusbarometri 2014-2015

Pirkanmaan rakennusalan yritysten suhdannetilanne on heikentynyt vuoden takaisesta, ja tilanne on keskimääräistä heikompi. Suhdanneodotukset ovat varsin varovaiset; ensi vuonna suhdanteiden odotetaan pysyvän ennallaan. Korjaus- ja toimitilarakentaminen sekä Rantatunnelihanke kannattelevat rakentamista. Forecon ennakoi rakentamisen arvon Pirkanmaalla kasvavan tänä vuonna 1 ja ensi vuonna 3 prosenttia. Lukemat ovat koko maan lukemia positiivisemmat. Pirkanmaalaiset yritykset ennakoivat liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvavan ensi vuonna 1–2 prosenttia.

Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa 2014 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.

Pirkanmaan rakennusbarometri 2014–2015 on kahdeksastoista katsaus maakunnan rakennus  ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin.

Raportin tekemisen ovat rahoittaneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry.

Raportti on ladattavissa pdf-dokumenttina tämän linkin takaa.

Rakennuskonealan kehittäminen – esimerkki alan määrittelystä ja ennakointitoiminnasta

Rakennuskoneala ei ole selkeästi rajautuva toimiala, eikä sitä ole aikaisemmin käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Rakennuskoneala on verkosto, johon kuuluvat toiminnot rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä, omistuksesta ja -vuokrauksesta, koneiden myynnistä ja maahantuonnista sekä koneiden valmistuksesta, huollosta ja korjauksista. Lisäksi alaan kuuluvat toimintaan liittyvät palvelut kuten kuljetus, pystytys ja käyttäjäkoulutus. Rakennuskoneita käytetään muillakin aloilla, muun muassa teollisuudessa, laivanrakentamisessa, kiinteistöissä, palvelualoilla sekä yksityisissä kotitalouksissa.

Rakennuskonealan kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli määritellä rakennuskoneala sekä alan ennakoinnin kehittäminen ja kehitysohjelman laadinta. Hanke toteutettiin jo VTT:llä alan toimijoiden toimeksiannosta. Alan tavoitteena on sisäisen tehokkuuden ja yhtenäisyyden lisääminen sekä ulkoisen tunnettavuuden ja profiilin nostaminen.

Rakennuskonelan määrittely ja ennakointimenettelyt -raportissa on kuvattu rakennuskonealan sisältö, toimijat, asiakkaat, volyymit ym. tiedot ja luotu perusta ennakointitoiminnalle ja -yhteistyölle.

Rakennuskoneiden käytön ja vuokrauksen ennakointia on toteutettu kehittämishankkeen pohjalta siitä lähtien. Ennakointimenettely on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen, sillä siinä tarkastellaan rakennuskoneiden käytön kehitystä ja nimenomaan vuokrauksen osuutta kokonaiskonekäytöstä.

Peruskorjaus- ja saneeraustarpeiden arviointi rakennuksissa ja infraverkostoissa

Rakennuksiin ja verkostoihin on sitoutunut huomattavia pääomia ja olemassa oleva rakennuskanta on kasvanut. Rakennusten ja rakenteiden ylläpito vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän perusparannus- ja saneeraus-investointeja. Korjausrakentamisen ennakointi poikkeaa uudisrakentamisen ennakoinnista, koska olemassa oleva kanta ja sen ominaisuudet tulee ottaa enemmän huomioon. Uusimistarvemalli on hyvä tapa arvioida korjaamisen kehitysuraa, jota sitten suhdanteet ja muut tekijät muovaavat.

Forecon on laskenut tiettyjen rakennusten tai rakennusosien saneeraustarvetta siihen kehitetyillä uusimistarvemalleilla. Malli perustuu tietoon rakennuskannasta tai rakennusosan tai laitteen kannasta kuten esimerkiksi määrästä, materiaaleista ja iästä sekä toteutuneista saneerauksista, korjaustoimenpiteistä ja rikkoontumisista. Uusimistarvemalli ottaa huomioon erilaiset korjaamisen syyt ja korjaamisen taajuutta voidaan arvioida eri materiaalivaihtoehtojen yhteydessä.

Forecon on toteuttanut mm. seuraavanlaisia hankkeita:

  • Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeiden arviointi
  • Tietyn taloteknisen järjestelmän peruskorjaustarpeiden arviointi
  • Verkostojen saneeraustarpeiden arviointi
  • Ympäristövaikutusten arviointi (energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt, ekologinen jalanjälki, rakennusjäte)