FinnBuild Highlights esittelee rakennusalan uutuudet

893261643765187546
FinnBuild Highlights 2014 esittelee puolueettoman tuomariston valitsemat seitsemän mielenkiintoisinta messuilla nähtävää tuotetta, järjestelmää, menetelmää tai palvelua. 1.-3.10. järjestettävillä messuilla Highlights-palkitut nähdään yhdellä erikoisosastolla, ja tarkemmin uutuuksiin voi tutustua kunkin yrityksen omalla osastolla.

Highlights-uutuudet valittiin nyt neljättä kertaa. Ehdotuksia jätettiin yhteensä 34 ja ehdokasasettelu oli FinnBuildin, InfraExpon, ViherTekin, Arenan ja EnviroExpon näytteilleasettajien käytössä maksutta.

Tuomaristo kiinnitti valinnoissaan erityisesti huomiota erilaisiin palvelukonsepteihin, joissa perinteisiäkin laitteita tai järjestelmiä hyödynnetään loppukäyttäjän kannalta uudella tavalla. Tuomaristo kannustaa yrityksiä paneutumaan jatkossa entistä tarmokkaammin myös innovaatioiden markkinointiin, jotta tuotteen tai palvelun hyödyt avautuvat myös ostajalle.

– Ehdotuksien joukossa oli mukana monipuolisesti sekä infraa, talotekniikkaa että rakennustekniikkaa. Osalla yrityksistä innovaation jalostaminen myytäväksi tuotteeksi on selvästi vielä kesken, kertoo tuomariston puheenjohtaja Mika Lautanala Tekesistä.

Tuomaristoon kuuluvat Tekesin Älykäs elinympäristö -vastuualueen johtaja Mika Lautanala, LVI-talotekniikkateollisuus ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo ja Rakennusteollisuus RT ry:n johtaja Jukka Pekkanen.

Highlights-palkitut 2014

Enevo ONe 5c91

Enevo ONe on kotimainen infra-alan innovaatio, jolla voidaan tehostaa jäte- ja kierrätysastioiden tyhjennystä. Järjestelmä seuraa jäte- ja kierrätyssäiliöiden täyttöastetta reaaliaikaisesti sensoreiden avulla ja ajoittaa astioiden tyhjennykset optimaalisesti. Kun astioiden täyttymistiedot yhdistetään jäteauton tietoihin, voi ajoreitit määrittää mahdollisimman talloudellisiksi. Tämä säästää sekä rahaa että ympäristöä. Tyhjennysten oikea ajoitus edesauttaa myös jätepisteiden siisteyttä, kun ylitäyttymisongelmaa ei synny.

Raadin arvio: Nerokas innovaatio, joka vähentää roska-autorallia. Olemassa olevaan teknologiaan rakennetaan uudella sovelluksella uudenlaista palvelua – tämä yhdistää tuotteen palvelu- ja liiketoimintainnovaatioksi. Nyt myös roskis voidaan kytkeä nettiin!

Halton MobiChef 6b55

Halton MobiChef on liikuteltava, itsenäinen ja kanavaton ilmanvaihto- ja päästöjenhallintajärjestelmä ammattikeittiöihin. Se mahdollistaa ravintolaliiketoiminnan laajentamisen kaikenlaisiin sisätiloihin ja kiinteistöihin riippumatta tilan muusta ilmanvaihdosta. Erillisiä ilmanvaihtokoneita tai kanavointeja ei tarvita. Halton MobiChef on vastaus niihin hasteisiin, joissa ravintolatoiminnan vaatiman ilmanvaihdon rakentaminen on ollut aikaisemmin teknisesti tai taloudellisesti mahdotonta.

Raadin arvio: Mahdollistaa rasvan- ja kärynhallinnan tiloissa, joissa se ei ollut ennen mahdollista, sekä keventää ilmanvaihdon kuormaa.

Harvia SmartFold 6f89

Harvia SmartFold on uudenlainen saunakonsepti: kokoontaittuva, tilaa säästävä ja kaikille käyttäjille sopiva kylpyhuonesauna. Harvia SmartFold mahdollistaa sen, että saunalle varattu lattiapinta-ala voidaan ottaa muuhun käyttöön silloin, kun ei saunota, jolloin sauna taitetaan kokoon pois tieltä. Sauna tarvitsee kokoontaitettuna ainoastaan pariovellisen kaapin verran tilaa, käyttökunnossa noin tuplasti enemmän. Harvian uusi SmartFold-kylpyhuonesauna uudistaa pienten kylpyhuoneiden tilankäytön maksimoinnin, sekä ottaa liikuntarajoitteisten ihmisten tarpeet huomioon aivan uudella tavalla.

Raadin arvio: Pienet asunnot ovat trendi myös maailmalla.  Harvia SmartFold tuo uutta ja erilaista tehokkuutta pienten asuntojen tilankäyttöön ja mahdollistaa menemisen saunaan myös pyörätuolilla.

Oras Smart Bidetta 6b61

Oraksen uusi Smart Bidetta tekee käsisuihkun käytön totuttua helpommaksi, sillä pesuallashanaa ei tarvitse avata erikseen. Hanan ainutlaatuisuus perustuu radiotaajuuksilla kommunikoivaan elektroniseen ohjausyksikköön sekä Bidetta-käsisuihkun seinäpidikkeeseen. Bidetta toimii siis suoraan käsisuihkun painikkeesta. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää veden lämpötilan tasaisena Bidetta-käsisuihkua käytettäessä. Hana sulkeutuu automaattisesti. Uuden tekniikan ansiosta käsisuihku voidaan asentaa kauemmaksi itse pesuallashanasta.

Raadin arvio: Perinteiseen ja ihmisläheiseen tekniikkaan tuotu on tuotu huipputekniikkaa, joka lisää käyttäjäystävällisyyttä ja pienentää veden kulutusta. Smart Bidetta on pieni ideaparannus ihmisten arkipäivään.

Pallas Energiaväylä 6d59

Ensto Enerventin Pallas Energiaväylä on ilmanvaihtolaite sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla, joka lämmittä myös käyttövettä. Energiaväylä-järjestelmällä voidaan rakennuksen ylimääräinen energia siirtää juuri sinne, missä siitä on puutetta. Järjestelmässä käytetään ensin rakennuksen sisäiset energiakuormat hyödyksi ja vasta sitten ostetaan ulkopuolista energiaa. Järjestelmää voidaan käyttää esim. teollisuushalleissa, vähittäiskaupoissa ja asuinrakentamisessa.

Raadin arvio: Energiatehokkuusvaatimusten edelleen tiukentuessa on tärkeää kehittää uutta teknologiaa ja sovelluksia. Pallas Energiaväylä tuo kokonaisvaltaista ajattelua energiatehokkuuteen ja tarjoaa yhden, kompaktin järjestelmän eri lähteistä talteen otetun energian hyödyntämiseen kulloisenkin tarpeen mukaan.

PowerPile 7e21

PowerPile on uudenlainen ratkaisu perustusten ja maanvaraisten lattialaattojen tuentaan ja perustusmaaperän vahvistamiseen. PowerPile polymeeripilari voidaan asentaa suoraan perustusten läpi repimättä auki lattioita. Pilariin ruiskutetaan geopolymeeria, joka laajenee ja kovettuu perustusten alle. PowerPile-menetelmä on asukkaan tai yrityksen kannalta lähes häiriötön ja erittäin nopea, mutta samalla kestävä ratkaisu. Asennuksen aikana asukkaiden ei tarvitse muuttaa pois tai yrityksen toiminta voi jatkua lähes normaalisti. Menetelmä sopii asuinrakennusten,  liikekiinteistöjen, teollisuusrakennusten ja infrapuolen yleisimpiin painumisongelmiin ja maaperän vahvistamiseen.

Raadin arvio: PowerPile on nopea, vähän häiriöitä aiheuttava menetelmä painuneiden perustusten ja lattioiden korjaamiseen, joka käy myös pientaloihin. Tämä on tervetullut uusi toteutustapa korjausrakentamiseen.

RF SensIT CMM 6n85a

RF SensIT CMM on nettipohjainen rakennekosteuden seurantajärjestelmä, jota käytetään työkaluna kiinteistön kokonaisvaltaiseen kosteuden hallintaan. Sen avulla rakenteissa oleva piilokosteus voidaan havaita jo paljon ennen kuin se ehtii aiheuttaa vaurioita rakenteisiin ja terveysongelmia kiinteistön käyttäjille.

Järjestelmässä anturit voidaan sijoittaa minkä rakenteen sisälle tahansa, kuten perustushiekkaan, betonivalujen sisään, seinärakenteisiin ja ylä- ja alapohjiin. CMM:n keräämää tietoa voidaan käyttää esim. jatkorakentamisen aikatauluttamiseen niin, että rakennusaikaista kosteutta ei suljeta rakenteiden sisään. Anturimoduuli lähettää kosteus- ja lämpötilatiedot langattomasti tukiaseman kautta pilvipalvelimelle. Sinne kertyy rakennuksen kosteushistoria, jota voidaan selailla netin kautta missä ja milloin tahansa. Kosteusseurannalla voidaan ennakoida korjaustarpeet ja ryhtyä toimenpiteisiin ennen laajamittaista vauriota.

Rakennusliikkeelle ja rakennuttajalle kattava kosteusseuranta toimii osoituksena rakennusaikaisesta kokonaisvaltaisesta kosteudenhallinnasta ja on todiste laadukkaasta rakentamisesta.

Raadin perustelut: Kosteudenhallinta rakentamisessa on tärkeä asia. CMM-järjestelmä ennakoi ja ennaltaehkäisee tulevia ongelmia ja mahdollistaa kuivaketjun todentamisen rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tämä tuo läpinäkyvyyttä koko rakennusprosessiin ja palkitsee laadukasta tekemistä. Netin käyttö ja pilvipalvelun hyödyntäminen ovat se suunta, johon rakentamisessakin entistä enemmän ollaan menossa.