EU tukee VVO:n energiatehokasta asuntotuotantoa Suomessa

_n1a5940

Kuva: VVO

Asuntosijoitusyhtiö VVO:lle on myönnetty Euroopan investointipankista 170 miljoonan euron laina energiatehokkaiden asuntojen tuotantoon.

EU tukee VVO-yhtymän uusien lähes nollaenergiarakennusten tuotantoa Euroopan investointipankista (EIP) myönnettävällä 170 miljoonan euron lainalla. Tästä kokonaissummasta allekirjoitettiin tänään ensimmäinen 75 miljoonan euron erä.

Laina taataan Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, joka on Junckerin komission strategia investointien lisäämiseksi ja työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi Euroopassa. Euroopan investointipankki toimii investointiohjelmassa Euroopan komission strategisena kumppanina. ESIR-rahaston takausten ansiosta Euroopan investointipankki voi lainoittaa useampia innovatiivisia hankkeita.

Rahoitusta saavassa VVO:n investointiohjelmassa on kyse useiden lähes nollaenergiarakennusten rakentamisesta. Asuntoja tulee yhteensä n. 1800, pinta-alaltaan kokonaisuudessaan 95 000 neliömetriä. Rakennuskohteita kaavaillaan pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen, mutta myös muille kaupunkialueille kuten Tampereelle. Koska uudet kohteet rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksiksi, niiden tavoitteena on myös vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja tukea tätä kautta EU:n päästövähennystavoitteita.

“Energiatehokkuuteen panostaminen on yksi kustannustehokkaimmista ja järkevimmistä tavoista vähentää päästöjä ja Suomi todellakin näyttää asiassa suuntaa sekä Euroopassa että globaalilla tasolla,” sanoo Euroopan investointipankin varapuheenjohtaja Jan Vapaavuori. “Olemme tyytyväisiä voidessamme tukea VVO:ta tässä. Yhdessä aiempien alalle tekemiemme investointien kanssa tämäkin myöntämämme laina osoittaa, että EIP priorisoi vakavissaan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kestävä kaupunkikehitys Suomessa on arvo sinällään, mutta käytännön tasolla se myös pienentänee asukkaiden energiankulutusta ja sitä kautta energialaskua.”

VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen jatkaa: “Uudentyyppinen energiatehokas ja ilmastoystävällinen rakentaminen on avainasemassa investoidessamme uuteen rakentamiseen ja uudistaessamme vanhaa. Kehitämme asukkaille uusia asumisratkaisuja ja -palveluja parempaan kaupunkiasumiseen. Euroopan investointipankin rahoitus edistää uutta kasvua VVO-yhtymän strategian mukaisesti, ja uusien asuntojen myötä suomalaisten on helpompi muuttaa työn perässä kaupungistuvassa Suomessa.”

“Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen edellyttää rahoitusta ja Euroopan investointiohjelmalla on tässä tärkeä rooli,” sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. “Lähes nollaenergia-asuntojen rahoittaminen on erinomainen käyttökohde EU:n lainatakaukselle ja toivonkin lisää hankkeita, jotka edistävät siirtymistä vähähiiliseen talouteen.”

Kaikki uudet rakennuskohteet tulevat olemaan Suomen ympäristöministeriön määritelmän mukaisia lähes nollaenergiarakennuksia. Koska hanke johtaa pienempään energiankulutukseen, se vaikuttaa ympäristöön myönteisesti vähentämällä ilmansaasteita ja kasvihuonekaasujen päästöjä. Vuotuisen primaarienergiankulutuksen säästön odotetaan olevan 1 721 MWh, mikä vastaa 18 prosentin vähennystä nykyisiin rakennusstandardeihin verrattuna. Hankkeen valmistuttua säästyy hiilidioksidipäästöjä siis 321,9 tonnia vuodessa.

Taustaa:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin. Suomi on 1,274 prosentin osuudella yksi EIP:n 28:sta osakkaasta. Yksin vuonna 2015 EIP myönsi suomalaisille hankkeille yli 1,6 miljardin euron edestä lainoja muun muassa terveydenhuollon, valmistusteollisuuden ja televiestinnän alalla. Energiatehokkaan rakentamisen alalla lainaa on aiemmin myönnetty myös YIT:n Tripla-hankkeelle ja asuntosijoitusyhtiö SATOlle.

VVO-yhtymä on Suomen suurin valtakunnallinen asuntokiinteistöyhtiö. Se perustettiin vuonna 1969 helpottamaan kaupunkeihin muuttavien työssäkäyvien asuntopulaa ja tarjoamaan turvallista ja kohtuuhintaista vuokralla asumista. Nykyään VVO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä, jolla on noin 35 000 vuokra-asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. VVO:n visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Euroopan investointiohjelman tavoitteena on lisätä investointeja työllisyyden ja kasvun edistämiseksi EU:ssa. Ohjelman avulla hyödynnetään nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä paremmin, poistetaan investointien esteitä sekä annetaan investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Investointiohjelma on jo tuottanut hyvin tuloksia. Ohjelmaan kuuluvan ESIR-rahaston takauksella toteutettaviksi jo tähän mennessä hyväksyttyjenhankkeiden ja rahoitusjärjestelyjen odotetaan saavan liikkeelle 138,3 miljardin euron kokonaisinvestoinnit 27:ssä EU-maassa ja tukevan lähes 290 000 pk-yritystä. Komissio ehdotti syyskuussa ESIR-rahaston kasvattamista ja sen toimikauden jatkamista. Tuoreimmat tiedot ESIR-rahoituksesta löytyvät toimialoittain ja maittain jaoteltuina täältä. Lisätietoa komission ehdotuksista kehittää ESIR-rahastoa löytyy täältä.