Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käynnissä merkittäviä vesihuoltohankkeita

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana avustamassa kolmea isoa vesihuoltohanketta Pietarsaaren seudulla, Kokkolan seudulla sekä Närpiön ja Teuvan seudulla. Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio on 27,9 M€, josta valtion rahoitusosuus 6,5 M€.

Pietarsaaren seudun yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit-hankkeen tavoitteena on yhdistää alueella toimivien vesilaitosten verkostot yhdysvesijohdoilla ja samassa yhteydessä rakentaa tarvittavat siirtoviemärit Pietarsaaren ja Pedersören alueella. Hanke pohjautuu Pietarsaaren ja Kokkolan seudun vesihuollon alueelliseen yleissuunnitelmaan. Hanke on tärkeä Pietarsaaren, Pedersören ja Kruunupyyn vesihuoltolaitosten vedensaannin ja viemäröinnin turvaamisen kannalta. Hankkeen rakennusaika on v.2014-2017 ja koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6,4 M€ ja valtion rahoitusosuus 2 M€. Valtio on tähän mennessä myöntänyt hankkeelle vesihuoltoavustusta 1,2 M€.

Teuva-Närpiö-Kaskinen siirtoviemäri ja yhdysvesijohto-hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteisen viemärijärjestelmän kuntien jätevesien johtamiseksi Metsä Boardin puhdistamoon Kaskisiin. Siirtoviemäri rakennetaan Teuvalta Närpiön Pjelaxiin ja edelleen puhdistamolle Kaskisiin. Oy Aqua Botnica Ab (Teuvan kunta, Närpiön Vesi Oy ja Kaskisten kaupunki) vastaa järjestelmän rakentamisesta ja käytöstä. Samassa kaivannossa Teuvalta Närpiöön asennetaan yhdysvesijohto. Rakennusaika on 2014-2016 ja koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 11 M€. Hankkeelle on myönnetty valtion vesihuoltoavustusta vuosina 2014 ja 2015 yhteensä 3,1 M€.

Lohtaja-Kälviä-Kokkola siirtoviemäri ja yhdysvesijohtohankkeen tavoitteena on rakentaa Kälviältä Kokkolaan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto. Hankkeen myöhemmin omana hankkeena toteutettavaan II-vaiheeseen sisältyy siirtoviemäri Lohtajalta Kälviälle ja yhdysvesijohto Karhinkankaalta Kälviälle. Hanke pohjautuu Kokkolan ja Pietarsaaren seutuja koskevaan alueelliseen vesihuollon yleissuunnitelmaan. Suunnitelmassa esitettiin Kokkolan alueella jätevesien käsittelyn keskittämistä Kokkolan keskuspuhdistamolle Kälviältä, Marinkaisista ja Lohtajalta rakennettavien siirtoviemäreiden avulla. Samalla mahdollistetaan Kokkolan vedenhankinnan varmistaminen Lohtajan Karhinkankaan pohjavesialueelta. Hankkeen rakentamisaika on v. 2014-2015 ja kokonaiskustannukset ovat 10,5 M€. Hankkeen I-vaiheelle (Kokkola-Kälviä osuus, kustannusarvio 5 M€) on myönnetty valtion vesihuoltoavustusta 1,4 M€.