Espoon virastokeskus ja kaupungintalon ympäristö uudistuvat

04_202_Näkymä_UUSI_KAUPUNGINTALO_2_24579_1

Kaupunginhallitus käsittelee Virastokeskuksen asemakaavaa 3.11.  Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. Kaavamuutoksen tavoitteena on elävöittää radan pohjoispuolta ja hakea positiivista muutosta virastokeskuksen nykyiseen kaupunkikuvaan.

Kaupungintalon osalta kaavamuutosehdotus on laadittu siten, että rakennus voidaan purkaa tai säilyttää. Tämä mahdollistaa erilaisia päätösvaihtoehtoja asian jatkokäsittelyvaiheissa.

Kaavamuutos mahdollistaa lisää asuinrakentamista sekä uusia toimisto-, liike- ja vapaa-ajan tiloja. Parkkipaikat tulevat korttelikohtaisiin ja olemassa oleviin pysäköintilaitoksiin. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä lähes 66 000 kerrosneliömetriä. Kaava-alueen rakennusoikeus kasvaa 7 500 kerrosneliömetrillä.

Virastokeskuksen alueelle on tarkoitus rakentaa kaksi uutta asuinkorttelia yhteensä noin 500 asukkaalle. Asuinrakennuksista tulee enintään 8-kerroksisia.

Nykyinen, kaupungintalon laajennukselle varattu laaja rakentumaton korttelialue sekä näiden vieressä olevat pysäköintialueet muutetaan pääosin asuinrakentamiseen ja puistoksi. Myös puretun Virastotalo 1:n sekä ruokapalvelujen rakennuksen korttelit ja näiden väliin jäävä torialue siltoineen muutetaan asuinkortteliksi.

Korttelien katutasoon osoitetaan liike-, palvelu- ja asukkaiden yhteistiloja, joilla elävöitetään jalankulkutasoa.

Nykyisen Virastotalo 2:n paikalle on tulossa liike- ja toimistorakennusten korttelialue, missä on keskitetysti myös julkisia palveluja. Virastotalo 2 voidaan purkaa ja korvata nykyaikaisella toimistorakennuksella, jonka maantasokerroksessa olisi liiketiloja, muun muassa päivittäistavarakauppa.

Aukion pohjoislaidalla säilyy yleisten rakennusten korttelialue julkisia palveluja varten. Alueella sijaitsee valtuustotalo sekä uusi tai peruskorjattu kaupungintalo. Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelialueelle runsaasti erilaisia toimintoja, jotka ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa.

Uuteen tai vanhaan kaupungintaloon varataan toimitiloja 200-250 työntekijälle. Toimistokäytön lisäksi rakennuksessa on mm. palvelu-, näyttely- ja kokoontumistiloja. Korttelialueella varaudutaan myös uuteen ravintola- ja kahvilatilaan.

Lakelanpuisto ja uusi Vaakunatori ovat osa uudistuvaa kaupunkitilaa. Puistosta rakennetaan viihtyisä kaupunkipuisto kaikenikäisten käyttöön. Vaakunatorista toteutetaan korkeatasoinen kaupunkiaukio. Espoonkadusta muodostuu korkeatasoinen katutila ja urbaani yhteys aseman ja jokilaakson välillä. Uusi Valtuustoaukio täydentää kokonaisuutta.

Esityslista liitteineen