Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt julkaistu rakentajien käyttöön

Energiatehokas rakentaminen vaatii yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa. Rakennuttajan tulee tehdä järkeviä päätöksiä ja pitäviä sopimuksia. Suunnittelijoiden on ymmärrettävä energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja osatekijät. Rakentajien on lopulta toteutettava suunnitelmat työmailla huolellisesti.

BUILD UP Skills Finland -hankkeessa on koottu energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä koulutuspaketiksi, joka sisältää kymmenen kalvosarjaa ja työmaaoppaan. Koulutuspaketissa pureudutaan erityisesti energiatehokkaan rakentamisen kahteen peruspilariin – tiiviiseen rakennukseen ja talotekniikan toimivuuteen.

Koulutuspaketissa on esitelty laadukkaan sekä kustannus- ja energiatehokkaan rakentamisen käytännöt. Aineistoista on hyötyä kaikille rakennusalalla toimiville. Ottamalla ne käyttöön rakennuksen käytönaikainen energiankulutus pienenee.
Sarjakuvamainen työmaaopas

Työmaaopas esittelee keskeisimpiä energiatehokkaan rakentamisen vaiheita havainnollisesti. Oppaassa on ohjeita muun muassa puuseinän eristämiseen mineraali- ja puhallusvillalla sekä muovieristeillä, talotekniikan läpivienteihin ja energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen. Heidi Sumkinin havainnolliset piirrokset helpottavat asian sisäistämistä. Opas on helppo tulostaa kokonaisuutena tai yksittäisinä ohjekortteina.

Työmaaopas sopii käytettäväksi esimerkiksi työhön perehdyttämiseen tai erikoisurakoiden aloituspalavereissa. Opas on tehty ensisijaisesti ammattityövoiman täydennyskoulutuksen tarpeisiin, mutta sopii monipuolisesti eri rakennusalan toimijoiden käyttöön.
Kalvosarjoissa yksityiskohtaisia ohjeita

Koulutuspaketin kalvosarjojen aiheita ovat muun muassa rakennustyömaan sääsuojaus, rakenteiden energiakorjaukset ja kivitalon energiatehokkaat liitokset. Ne sisältävät yksityiskohtaisia teknisiä piirroksia liitoksista ja aiheeseen liittyviä tehtäviä. Kalvosarjat soveltuvat parhaiten luokkahuoneopetukseen, mutta myös rakennusalasta hiukan tietävän itseopiskeluun. Rakennusalan kouluttajat ja opettajat voivat hyödyntää kalvosarjoja kokonaisuutena tai poimia käsiteltävään aihealueeseen sopivat osuudet.

Lataa maksuttomat materiaalit osoitteesta motiva.fi/BUSkoulutusmateriaalit