Empower Tyrinselän tuulivoimapuiston pääurakoitsijaksi

xcmjhsggozvjeu7co9bd

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy ja Empower ovat tehneet sopimuksen lähellä Turkua sijaitsevan, Humppilan ja Jokioisten kuntien rajalle rakennettavan tuulivoimapuiston pääurakoinnista. Puistoon rakennetaan neljä Nordex N131-voimalaa, jotka ovat teholtaan 3 megawattia. Tuulipuiston teho on noin 42 000 megawattituntia vuodessa, joka vastaa noin 3000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Sopimuksen arvo on yli 4 miljoonaa euroa ja se sisältää sähköaseman, tarvittavien teiden, nostoalustojen, perustusten sekä 20 kV:n sisäverkon suunnittelun ja rakentamisen. Lisäksi Empower vastaa tuulivoimapuiston käytönaikaisista palveluista ja kunnossapidosta.

Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja voimaloiden sekä rakennustöiden on määrä valmistua alkukesän 2016 aikana.

”Tuulivoima-liiketoiminta on yksi merkittävistä kasvualueistamme. Sopimus Tyrinselkä Oy:n kanssa on tärkeä virstanpylväs asiakaspohjamme laajentamisessa”, toteaa Empower-konsernin Sähköverkkodivisioonasta vastaava johtaja Timo Kiiveri (President).

Empower on johtava tuulivoimapalveluiden tuottaja Suomessa. Konsernin palvelut kattavat koko tuulipuistojen elinkaaren kehityksestä rakentamiseen ja ylläpitoon sekä 24/7 operointi-ja valvontapalveluihin.