Destaclean vie rakennusjätealaa kiertotalouteen – yhtiö rakentaa yli viiden miljoonan euron uusioraaka-ainetehtaan Tuusulaan

119

Olemme tekemässä rakennusjätealan markkinamurrosta kiertotalouden periaatteilla. Tuotantomme laajentamiseksi rakennamme Tuusulaan uusioraaka-ainetehtaan. Investoinnin arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2017 ja ovat valmiit keväällä 2018. Näin sanoo Destaclean Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen.

Kierrätystalous on nyt entistä kiinnostavampi aihe maailmalla. Rakennusjätteiden saaminen jatkokäyttöön uusiotuotteiden muodossa kiinnostaa päättäjiä ja alan toimijoita laajasti.

Kesäkuun puolivälistä lähtien Destamatic Oy kulkee nimellä Destaclean Oy.

”Keskitämme voimamme ja osaamisemme Destaclean® -kierrätyskokonaisuuteen, jolla olemme saavuttaneet jo nyt merkittävää jalansijaa ja julkisuutta,” kertoo Partanen.

Partasen mukaan nimenmuutos kuvaa selkeämmin valittua tavoitepolkua puhtaamman ympäristön puolesta ja rakennusjätealan viemistä kohti kiertotaloutta.

Destaclean Oy:n uusi slogan on ”Puhtaasti parempi tulevaisuus”.

Destaclean®-konsepti jalkautuu Eurooppaan

Yhtiön tavoitteena on ollut laajentaa kumppaniverkostoa ja asiakaskuntaa niin kotimaassa kuin laajemmin Euroopassa. Alkuvuoden aikana yhtiön johto on käynyt yhteistyöneuvotteluita useiden merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa ja neuvotteluita jatketaan.

”Rakennusjätteiden valtava määrä sekä niiden moninaisuus puhuttaa nyt päättäjiä ja asiantuntijoita. Tutkimuksia ja selvityksiä on tehty. Nyt on käytännön toteutuksen aika. Rakennusjätteiden keräys ja kierrätys on myös iso kuluerä. Jätteiden järkevä lajittelu kiinnostaa enenevässä määrin myös laajempia kohderyhmiä,” sanoo Destacleanin toimitusjohtaja Kimmo Rinne.

Diplomi-insinööri Kimmo Rinne nimitettiin huhtikuun alussa Destaclean Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän tuli Destamatic Oy:n palvelukseen kaksi vuotta sitten UPM-Kymmene Wood Oy:stä, jossa hän toimi vaneritehtaan johtajana ja tuotepäällikkönä. Destamatic Oy:ssä Rinne on vastannut tähän saakka tuotannon johdosta ja materiaalien kierrätyksen Destaclean-liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on toiminut myös Destamaticin varatoimitusjohtajana.

Merkittävä Tekes-rahoitus uudelle liiketoimintakonseptille

Merkittävän Tekes-rahoituksen turvin yritys kehittää uutta kiertotalouden liiketoimintakonseptia Destaclean 2020 -hanketta.

”Uusi rakennusjätteiden kierrätyksen liiketoimintakonsepti luo uutta kiertotalouden toimeliaisuutta ja yritysten yhteispeliä markkinoille. Siitä hyötyvät kaikki kierrätysketjun osapuolet: jätteen tuottajat, jätealan yrittäjät, uusioraaka-aineiden ja uusiotuotteiden valmistajat sekä ennen kaikkea uusiotuotteiden käyttäjät”, Partanen toteaa.

Destaclean Oy on edelläkävijä rakennusjätteiden kierrätyksessä Suomessa ja koko EU-alueella. Yritys on saanut ensimmäisenä Suomessa ja koko EU:ssa hyväksynnän käsittelyprosessilleen puujätteen jätestatuksen poistamiseksi ja näin valmistetun kierrätyspuukuidun käyttämiseksi ympäristörakentamisen tuotteissa.

Rakennusjätteen markkinat Suomessa ja Euroopassa

Vajaat kaksi vuotta sitten Destamatic Oy esitteli ensimmäiset rakennusjätteistä kehittämänsä Destaclean Puukivi -uusiotuotteet. Nyt pihakivi-tuoteperhe on valmiina kaupallisilla markkinoilla.

Destaclean Puukivelle on runsaasti sopivia käyttökohteita pihaympäristön ja julkisen aluerakentamisen sekä infrarakentamisen tuotesovelluksissa. Niiden markkina-arvoksi Suomessa on arvioitu 100–150 miljoonaa euroa. Vastaavasti markkinat Euroopassa ovat noin 30-kertaiset.

Suomessa kierrätettävää puujätettä syntyy noin 600 000 tonnia vuodessa, mikä jatkokäsiteltynä uusioraaka-aineiksi ja -tuotteiksi voisi edustaa huomattavaa liikevaihtopotentiaalia ja markkinaosuutta koko EU-markkinoilla.

Rakennusjätteen kierrätysmarkkinat kokonaisuudessaan ovat valtaisat. Rakennusjätteen pois lukien maa-ainekset vastaanotto- ja käsittelypalvelujen volyymi Suomessa on 1,9 miljoonaa tonnia arvoltaan 200–300 miljoonaa euroa ja EU-maissa noin 30 miljardia euroa.

Destaclean®-konsepti lanseerattiin vajaat pari vuotta sitten

Kierrätettyä puukuitua sisältävien Destaclean Puukivien valmistus käynnistettiin vuoden 2015 maaliskuussa yhtiön Hyvinkään tehtaalla. Tuoteinnovaatio on uusi koko maailmassa ja täysin kotimainen.

Sekä pihakivien ja -laattojen sekä ympäristörakentamisen tuotteiden valikoima on laajentunut.

Puukivikonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen alue- ja infrarakentamisen tuotteisiin. Näitä ovat muun muassa bussipysäkkien peruslaatat, tukimuurit, meluseinät ja aitarakenteet.

Puukivi on uudenlaista, aitoa materiaalien kierrätystä, joka on voimakkaasti kasvava osa kiertotaloutta.

Destaclean Puukivelle on myönnetty Vihervuosi 2016 mitali helmikuussa. Valtakunnallisessa Tuottava Idea 2015 -kilpailussa se voitti ensimmäisen sijan Yhteiskuntasarjassa.

Uusi patenttihakemus vireillä – saavutettavissa yli 90 prosentin kierrätysaste

Destacleanilla on käsittelyssä hydraulinen komposiitti -patenttihakemus (patent pending). Patentin mukaisella menetelmällä on saavutettavissa jopa yli 90 prosentin kierrätysaste.

”Hydraulisissa komposiiteissa voidaan hyödyntää puukuidun lisäksi muita erilaisia kuituja, kuten esimerkiksi mineraali- ja tekstiilikuitua. Sementtiä korvaavina sideaineina voidaan käyttää uusioraaka-aineita, kuten masuunikuonaa ja puutuhkaa,” sanoo Rinne.