Deleten liiketoimintayhtiöt yhdistyvät Delete Finland Oy:ksi vuoden vaihteessa 2014-2015

dv46oa9uo6oznjxvtohc

Delete-konsernissa toteutetaan vuodenvaihteessa 2014–2015 konserniin kuuluvien operatiivisten yhtiöiden sulautuminen yhdeksi yhtiöksi. Delete Tutkimus Oy (1438692-8) sulautuu Delete Kunnostuspalvelut Oy:öön (1930885-7) 30.12.2014 ja Delete Kierrätys- ja purkupalvelut Oy (1032806-9) ja Delete Kunnostuspalvelut Oy sulautuvat Delete Puhdistuspalvelut Oy:öön (1075521-2) 31.12.2014.

Sulautumisissa sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhtiölle. Sulautumisten jälkeen Deletellä on Suomessa vain yksi operatiivinen yhtiö, jonka nimi tulee olemaan Delete Finland Oy ja y-tunnus 1075521-2.
Fuusioiden vaikutus asiakkaisiimme

Sulautumiset eivät vaikuta asiakkuuksiemme hoitoon, vaan palvelemme asiakkaitamme kaikissa liiketoimintalinjoissa kuten ennenkin. Vuodenvaihteen jälkeen asiakkaamme saavat Deletestä laskun vain yhdestä yhtiöstä aikaisemman neljän sijaan. Kaikki käynnissä olevat urakat, työmaat ja töiden vastuulliset henkilöt säilyvät ennallaan.