Centria-ammattikorkeakoulu: Rakennustuoteteollisuudelle kehittämisen tiekartta vuoden loppuun mennessä

Centrian, JEDU:n ja OY Oulun Eteläisen instituutti selvittävät yhteistyössä Oulun Eteläisen, Keski-Pohjanmaan ja Raahen seudun rakennustuoteteollisuuden nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Centria tutkimus ja kehitys, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutti käynnistävät yhteisen projektin selvittääkseen Oulun Eteläisen, Keski-Pohjanmaan ja Raahen seudun rakennustuoteteollisuuden nykytilaa sekä laatiakseen vuoteen 2025 ulottuvan kehittämissuunnitelman. Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Vesa Martinkaupin mukaan hankkeen tavoitteena on määritellä keskeisimmät toimenpiteet, joilla alueen rakennustuoteteollisuutta kyetään vahvistamaan.

Erityisenä painopisteenä selvityksessä etsitään toimenpiteitä, joilla elinkeinoelämä ja julkiset toimijat voivat tiivistää yhteistyötä koulutuksessa ja soveltavassa tutkimustoiminnassa. Laadimme vuoden loppuun mennessä rakennustuoteteollisuuden kehittämisen tiekartan vuoteen 2025, Martinkauppi jatkaa.

Tiekartta sisältää keskeisimmät kehittämistoimet yrityskehitykseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä koulutukseen. Tavoitteena on osaltaan kannustaa yrityksiä lisäämään panostuksiaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, kertoo kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski, Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutista.

Yritykset keskeisessä roolissa kehitystarpeiden määrittelyssä

Rakennustuoteteollisuus on erittäin merkittävä teollisuudenala Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla, sillä se työllistää arviolta noin 4000 henkilöä. Ala onkin tunnistettu yhdeksi vuoteen 2020 ulottuvan Oulun Eteläisen alueen osaamisstrategian kuudesta keskeisimmästä kehittämisen kohteesta.

Yleensä tämän teollisuudenalan yrityksiä ja tuotteita on totuttu tarkastelemaan erikseen valmistusmateriaalin mukaan, mutta tällä projektilla kehitystarpeita tarkastellaan kokonaisuutena. Hyvin harva rakennus on valmistettu pelkästään puusta, metallista, kivestä tai betonista, joten rakennustuotteiden tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena on mielekästä, toteaa JEDU:n aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja Matti Peltola. Kehittämisen tiekartan pohjatiedon keräämisessä yritysten rooli on merkittävä. Tulemme olemaan tämän syksyn aikana yhteydessä yhteensä 50 alueen rakennustuoteyritykseen.

Rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja alueen seutukunnilta

Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla -hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu Oy.  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä osallistuu nykytilan kartoitustyöhön. Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutti on mukana tukemassa hankkeessa laadukkaan ja luotettavan selvitystyön sekä oikeiden johtopäätösten tekemistä. Tulevaisuuden kehittämispotentiaalin määrittämisessä hanketoimijoita avustaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta tulevan Euroopan unionin aluekehitysrahaston osuus on 70 %. Haapaveden-Siikalatvan, Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen kukin 5 000 euron panoksella. Hanke kestää joulukuun 2015 loppuun.