Caverion vastaa yli 8 miljoonan euron arvoisesta talotekniikan kokonaistoimituksesta uuteen koulurakennukseen Norjan Østfoldissa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen rakennusliike Kruse Smith AS:n kanssa talotekniikan kokonaistoimituksesta Ryggen kunnan uuteen yläkouluun Norjan Østfoldissa. Toimitus kattaa lämmitys-, vesi ja viemäri-, ilmanvaihto ja ilmastointi-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia-, turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien asennustyöt. Projektin toteutuksen lisäksi Caverion vastaa projektin johtamisesta. Sopimuksen arvo on noin 8,8 miljoonaa euroa.

Uuden koulurakennuksen kokonaispinta-ala on noin 11 000 m2, ja se tarjoaa tilat 720 oppilaalle. Rakennuksessa on myös monitoimitila ja kirjasto. Kiinteistö ja sen tekniset järjestelmät on suunniteltu rakennuksen koko elinkaarta ajatellen.

”Tavoitteena ei ole rakentaa koulua mahdollisimman halvalla, vaan siten, että kustannukset ovat kokonaisuudessaan mahdollisimman alhaiset koko elinkaaren aikana, mukaan lukien käyttö- ja ylläpitovaiheen. Lisäksi rakennuksen tulee ajan saatossa säilyttää toiminnalliset ja esteettiset vaatimuksensa sekä pystyä mukautumaan mahdollisiin muutostarpeisiin”, korostaa Ryggen kunnan projektipäällikkö Stein Stavdal Paulsen.

Kiinteistöstä tulee passiivitalo, joka tuottaa elinkaaren aikana merkittävät kustannussäästöt kuluttamalla vain hyvin vähän ostoenergiaa. Esimerkiksi koulun lämmityksessä hyödynnetään lämpöpumppuja ja lämpökaivoja.

Projekti toteutetaan kumppanuussopimuksena, jossa on piirteitä PPP-mallista (public-private partnership). Se rahoitetaan ja toteutetaan yhteistyössä julkisen sektorin asiakkaana olevan Ryggen kunnan, rakennusliike Kruse Smith AS:n ja arkkitehtitoimisto Asplan Viakin kanssa.

Caverionin työt alkavat maaliskuussa 2015 ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2016.