Caverion toimittaa kiinteistötekniikkaa Baxterille Itävallassa

Baxter_Krems_original

Caverion on tehnyt sopimuksen lääkealan konserni Baxterin kanssa Molinin kanssa solmitun työyhteenliittymän puitteissa. Caverion vastaa paineilma-, lämmitys-, höyry-, ilmastointi-, saniteetti- ja sprinklerijärjestelmien asennuksesta teollisuusasiakas Baxterin tuotantolaitoksessa Itävallan Kremsissä. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja Caverion vastaa projektin johtamisesta ja toteutuksesta. Caverion on jo aloittanut työt, ja ne saadaan päätökseen kesäkuussa 2015.

Rakennuksen yli 15 000 neliön kokonaispinta-alaan sisältyvät tuotantotilat ja niihin liittyvät toimisto- ja sosiaalitilat, joiden tasapainoisesta ilmastoinnista Caverion huolehtii. Rakennukseen toimitetaan energiakeskuksen kautta lämpöä, jäähdytystä ja paineilmaa energiatehokkaasti. Tuotantotilojen puhdastilat varustetaan niitä koskevien korkeatasoisten vaatimusten mukaisesti.

Lämmitykseen käytettävä energia tuotetaan kahden maakaasukäyttöisen höyrykattilan avulla. Jäähdytyksen kokonaistehoa laajennetaan 3,5 MW:iin, ja se on laajennettavissa 5 MW:iin.

Konsortiokumppani Molin vastaa ilmastointi- ja prosessijäähdytysjärjestelmien asennuksesta.