Caverion mukana kehittämässä Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon saanutta huoneistokohtaista sammutusjärjestelmää

MakuuhuoneVedos02

Palosuojelurahasto (PSR) on myöntänyt vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon Pirkanmaan Turvallisuusklusterille ja sen kehittämälle erityisryhmien asuntoihin tarkoitetulle uudenlaiselle huoneistokohtaiselle sammutuslaitteistolle. Caverion on ollut keskeisesti mukana kehittämässä laitteistoa.

Innovaatiopalkinnon saaja julkistettiin tänään pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä Turvallisuus 2014 -messujen yhteydessä. Caverion esittelee kehitetyn sammutuslaitteiston messuilla.

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa. Laitteisto rajaa ja sammuttaa tulipalon sekä antaa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia henkilövahinkoja, se rajoittaa myös merkittävästi omaisuusvahinkoja. Hälytys ohjataan automaattisesti joko ympärivuorokautisesti päivystettävään valvomoon tai pelastuslaitokselle.

“Caverionin tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja edistyneitä ratkaisuja ja tuote-palvelukonsepteja. Automaattinen huoneistokohtainen sammutuslaitteisto on uudenlainen ratkaisu, joka tuo asumisturvallisuutta toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille ja mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Laitteisto on viranomaisten hyväksymä vesikaluste, joka voidaan asentaa ilman rakennuslupaa minne huoneistoon tahansa ja siirtää edelleen toiseen huoneistoon. Olemme kiinnittäneet teknisten seikkojen lisäksi huomiota myös laitteiston kokoon ja muotoiluun, jotta se voidaan sijoittaa huoneistoon kalusteen tapaan. Sammutuslaitteisto voidaan asentaa yhtä hyvin laitoksessa olevaan huoneeseen kuin tavalliseen kerrostaloasuntoonkin”, kertoo Caverionin liiketoimintayksikön johtaja Jukka Suoja.

Uudenlaisen sammutuslaitteiston kehittäminen aloitettiin noin kaksi vuotta sitten ja asuntosprinkleristandardin vaatimukset täyttävä prototyyppilaitteisto asennettiin kesällä 2013 Voimarinteen innovaatiokeskukseen Sastamalaan. Sammutuslaitteisto tulee markkinoille syksyn aikana. Caverion on hakenut laitteistolle patenttia.

Laitteisto reagoi korkeaan lämpötilaan ja käyttää aktivoituessaan standardin mukaista vesimäärää.  Vesilähteenä on vesijohtoverkosta täytettävä 300-400 litran säiliö. Sprinklerisuutin laukeaa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa suuttimen laukeamislämpötilan, joka on 68 ºC. Laitteisto täyttää SFS 5980 asuntosprinkleristandardin luokan 2 vaatimukset.

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri pyrkii jalkauttamaan valtakunnallisia sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita ja kehittämään ratkaisuja kotonaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien ehkäisemiseen.